Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 29

1 17

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 29: Ôn chữ hoa X bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa (1 dòng) Đ,(1 dòng) viết đúng tên riêng Đồng Xuân (1 dòng) và câu ứng dụng: Tốt gỗ... hơn đẹp người (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa X (Đ, T), các chữ Đồng Xuân và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

- Nhắc lại tên bài học.

 

 

 

F Luyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: Đ, X, T.

- Viết mẫu, kết hợp với viếtc nhắc lại cách viết từng chữ: X

- Yêu cầu viết chữ X, Đ, T bảng con.

F Cho HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Đồng Xuân

- Giới thiệu: Đồng Xuân là là tên một chợ có từ lâu đời ở Hà Nội. Đây là nơi mua bán sầm uất nổi tiếng.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Mời HS đọc câu ứng dụng.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

- Cho HS giải thích câu tục ngữ

- Giải thích câu ứng dụng: Đề cao vẻ đẹp của tính nết con người so với vẻ đẹp hình thức.

- Cho HS viết bảng con

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ X: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ Đ, T: 1 dòng

+ Viết chữ Đồng Xuân: 2 dòng cở nhỏ.

+ Viết câu ứng dụng 2 lần.

- Yêu cầu HS viết vào vở

- Theo dõi, uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét bút, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- Thu bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương các vở viết đúng, đẹp.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

- 2 HS nêu.

- Theo dõi

 

- Viết các chữ vào bảng con.

 

- Đọc tên riêng: Đồng Xuân.

 

 

 

- Viết trên bảng con.

 

- 2 HS đọc câu ứng dụng

 

 

- Phát biểu

 

 

- Viết trên bảng con: Tốt, xấu.

 

 

 

 

 

- Lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 17
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm