Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 30

1 20

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 30: Ôn chữ hoa Y bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa (1 dòng) P, (1 dòng) viết đúng tên riêng Phú Yên (1 dòng) và câu ứng dụng: Yêu trẻ... để tuổi cho (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng viết đúng, viết đều, viết đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Mẫu chữ viết hoa Y (P, K), các chữ Phú Yên và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng con (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng các con chữ, hiểu từ và câu ứng dụng.

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con.

 

- Nhắc lại tên bài học.

 

 

 

F Luyện viết chữ hoa.

- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: P, K, Y.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách viết hoa chữ Y

- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ: Y

- Yêu cầu HS viết chữ Y, P, K bảng con.

F Cho HS luyện viết từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Phú Yên

- Giới thiệu: Phú Yên là tên một tỉnh ở ven biển miền Trung.

- Yêu cầu HS viết vào bảng con.

F Luyện viết câu ứng dụng.

- Mời HS đọc câu ứng dụng.

Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà.

Kính già, già để tuổi cho.

- Cho HS giải thích ý nghĩa câu tục ngữ

- Giải thích câu ứng dụng: Câu tục ngữ khuyên người yêu trẻ, kính trọng người già và nói rộng ra là sống tốt với mọi người. Yêu trẻ thì sẽ được trẻ yêu. Trọng người già thì sẽ đựơc sống lâu như người già. Sống tốt với mọi người thì sẽ được đền đáp

- Cho HS viết bảng con

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết (17 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.

* Cách tiến hành:

- Nêu yêu cầu:

+ Viết chữ Y: 1 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết chữ P, K: 1 dòng

+ Viết chữ Phú Yên: 2 dòng cỡ nhỏ.

+ Viết câu ứng dụng 2 lần.

- Yêu cầu HS viết vào vở

- Theo dõi uốn nắn.

- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

- Thu 5 bài để chấm.

- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

- Quan sát và nêu.

- Phát biểu

- Theo dõi

 

- Viết vào bảng con.

 

- 2 HS đọc tên riêng: Phú Yên.

 

 

- Viết trên bảng con.

 

- 2 HS đọc câu ứng dụng

 

 

- 2 HS phát biểu

 

 

 

 

 

 

- Viết trên bảng con các chữ: Yêu, kính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 20
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm