Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 4

1 208

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 4: Ôn chữ hoa C, L, N bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa C(1 dòng), L,N (1 dòng); viết đúng tên riêng Cửu Long (1 dòng) và câu ứng dụng: Công cha ... chảy ra (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa C, L, N. Các chữ Cửu Longvà câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

Đọc cho HS viết bảng con các từ tiết trước.

-Giới thiệu bài – Ghi tựa.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện viết chữ hoa (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được chữ C, L, S, N.

* Phương pháp: Quan sát.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Giáo viên viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Hướng dẫn viết trên bảng con

Luyện viết chữ hoa

GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

 

 

Luyện viết từ ứng dụng:

b. Hoạt động 2: Luyện viết từ ứng dụng (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được từ và câu ứng dụng.

* Phương pháp: Quan sát và nhận xét.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành:

- GV giới thiệu Cửu Long là dòng sơng lớn nhất nước ta, chảy qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ.

Luyện viết câu ứng dụng:

- GV giúp HS hiểu nội dung câu ca dao: Công ơn của cha mẹ rất lớn lao.

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

 

c. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được các chữ, từ và câu ứng dụng vào vở Tập viết.

* Phương pháp: Luyện tập thực hành.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Hướng dẫn viết vào vở tập viết.

- Chữ C: 1 dòng

- Các chữ L, N: 1 dòng

- Tên riêng Cửu Long: 2 dòng

- Viết câu tục ngữ: 2 lần.

GV hướng dẫn HS viết đúng nét, độ cao,..

 

 

Chấm, chữa bài:

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

Luyện viết thêm ở nhà.

GV biểu dương những HS viết bài đúng, đẹp.

Nhận xét – Tuyên dương.

- Hát vui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs tìm các chữ hoa có trong bài :C, L, S, N

HS tập viết chữ C, S, N trên bảng con (chữ L, T đã viết tuần 2-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS đọc câu ứng dụng

HS viết trên bảng con: Công, Thái Sơn, Nghĩa.

 

 

 

 

 

 

 

- Cả lớp viết vào vở.

C  C  C  C  C

L  N  L  N  L

Cửu Long  Cửu Long  Cửu Long

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

 

Đánh giá bài viết
1 208
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm