Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 6

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 6: Ôn chữ hoa D, Đ bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa D (1 dòng), Đ, H (1 dòng); viết đúng tên riêng Kim Đồng (1 dòng) và câu ứng dụng: Dao có mài ... mới khôn (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa D, Đ, H. Các chữ Kim Đồng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

Đọc cho HS viết bảng con các từ tiết trước.

-Giới thiệu bài – Ghi tựa.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện viết chữ hoa (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được chữ D, Đ, H.

* Phương pháp: Quan sát.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Giáo viên viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

b. Hoạt động 2: Luyện viết từ ứng dụng (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được từ và câu ứng dụng.

* Phương pháp: Quan sát và nhận xét.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: GV giới thiệu: Kim Đồng là một trong những đội viên đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong.Tên thật là Nơng Văn Dền quê ở bản Nà Mạ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, hi sinh năm 1943, lúc 15 tuổi.

- Luyện viết câu ứng dụng: Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn.

- GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ: Con người phải chăm học mới khôn ngoan trưởng thành.

c. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được các chữ, từ và câu ứng dụng vào vở Tập viết.

* Phương pháp: Luyện tập thực hành.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Hướng dẫn viết vào vở tập viết.

- Viết chữ D: 1 dòng.

- Viết các chữ Đ, K: 1 dòng.

- Viết tên: Kim Đồng: 2 dòng.

- Viết câu tục ngữ: 5 lần.

- Nhận xét – Rút kinh nghiệm.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- HS chưa viết bài xong về nhà viết tiếp.

- Học thuộc câu ứng dụng.

- Hát vui.

- Vài HS lặp lại.

- HS tìm chữ hoa có trong bài: K, D , Đ

- HS tập viết vào bảng con.

- HS lắng nghe.

- HS đọc từ ứng dụng Kim Đồng.

- HS tập viết bảng con.

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS tập viết trên bảng con chữ Dao.

- Cả lớp viết vào vở.

D D D D D

Đ K Đ K Đ

Kim Đồng Kim Đồng Kim Đồng

Dao có mài mới sắc, người có học mới khôn

Đánh giá bài viết
1 127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm