Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 8

1 66

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 8: Ôn chữ hoa G bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa (1 dòng), C, Kh (1 dòng); viết đúng tên riêng Gò Công (1 dòng) và câu ứng dụng: Khôn ngoan đá đáp ... đá nhau (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa G, C, Kh. Các chữ Gò Công và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện viết chữ hoa, từ và câu ứng dụng (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được chữ hoa, từ và câu ứng dụng.

* Phương pháp: Quan sát.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Giáo viên viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.

- Luyện viết chữ hoa.

+ Cho HS nêu các chữ hoa có trong bài

+ Cho HS nêu cách viết hoa các chữ trên

+ Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.

+ Yêu cầu HS viết chữ “G, C, K” vào bảng con.

- HS luyện viết từ ứng dụng.

+ Gọi HS đọc từ ứng dụng: Gò công

+ Giới thiệu: Gò Công là một thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang, trước đây là nơi đóng quân của ông Trương Định.

+ Cho HS viết vào bảng con.

- Luyện viết câu ứng dụng.

+ Mời HS đọc câu ứng dụng.

Khôn ngoan đối đáp người ngoài.

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

- Cho HS giải thích câu tục ngữ

- Chốt lại: Câu tục ngữ khuyên anh em trong nhà phải yêu thương, đoàn kết.

- Cho HS viết bảng con các chữ: Khôn, Gà

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết được các chữ hoa, từ và câu ứng dụng vào vở Tập viết.

* Phương pháp: Luyện tập thực hành.

* Hình thức tổ chức: Cả lớp.

* Cách tiến hành: Hướng dẫn viết vào vở tập viết.

- Nêu yêu cầu cần viết đúng theo mẫu chữ trong vở Tập viết

- Theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

 

 

 

 

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phát biểu

- 2 HS nêu

- Theo dõi

 

- Cả lớp viết bảng

 

- 1 HS đọc

- Quan sát, lắng nghe.

 

 

- Viết bảng con Gò Công.

- 1 HS đọc

 

 

 

- 2 HS giải thích

 

 

- Viết trên bảng con.

 

 

 

- Cả lớp viết vào vở.

G  C  Kh  G  C  Kh

Gò Công   Gò Công  Gò Công

Khôn ngoan đá đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Đánh giá bài viết
1 66
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm