Giáo án môn Tập viết lớp 3 bài 9

1 92

Giáo án môn Tập viết lớp 3

Giáo án Tập viết lớp 3 bài 9: Ôn chữ hoa G bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Viết đúng chữ hoa Gi (1 dòng), Ô, T (1 dòng); viết đúng tên riêng Ông Gióng (1 dòng) và câu ứng dụng: Gió đưa ... Thọ Xương (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

2. Kĩ năng: Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa Gi, Ô, T. Các chữ Ông Gióng và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
  • Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.

- Nhận xét, đánh giá chung.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các họat động chính:

a. Hoạt động 1: Hướng dẫn viết trên bảng con (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ viết hoa Gi, viết tên riêng, câu ứng dụng

* Cách tiến hành:

Luyện viết chữ hoa

Yêu cầu HS tìm và nêu các chữ hoa có trong bài

GV cho HS quan sát Gi, Ô, T và nhận xét.

+ Chữ Gi hoa gồm những nét nào?

GV lần lượt viết mẫu kết hợp nêu cách viết

GV cho HS viết vào bảng con

GV nhận xét.

Luyện viết từ ngữ ứng dụng (tên riêng)

GV cho HS đọc : Ông Gióng

GV: theo truyền thuyết, Ông Gióng quê ở làng Gióng là người sống vào thời vua Hùng, đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm.

GV treo bảng phụ viết tên riêng cho HS quan sát

+ Những chữ nào viết hai li rưỡi?

+ Chữ nào viết một li?

+ Chữ nào viết 4 li?

+ Đọc lại từ ứng dụng

GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ

GV cho HS viết vào bảng con

GV nhận xét, uốn nắn về cách viết.

Luyện viết câu ứng dụng

GV cho HS đọc câu ứng dụng.

Yêu cầu HS nêu cách hiểu của mình về câu ca dao.

GV: câu ca dao tả cảnh đẹp và cuộc sống thanh bình trên đất nước ta

Cho học sinh quan sát câu tục ngữ

+ Câu ca dao có chữ nào được viết hoa?

GV cho HS viết bảng con: G, Gi, T; tiếng Gióng, Tiếng

GV nhận xét, uốn nắn

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết (15 phút)

* Mục tiêu: Viết đúng chữ viết hoa G, Ơ, T. Viết đúng tên riêng và câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ.

* Cách tiến hành:

- GV nêu yêu cầu:

+ Viết chữ Gi: 1 dòng cỡ nhỏ

+ Viết chữ Ô, T: 1 dòng cỡ nhỏ

+ Viết tên Ông Gióng: 1 dòng cỡ nhỏ

+ Viết câu tục ngữ: 1 lần

- GV thu vở chấm nhanh khoảng 5 – 7 bài

- GV nhận xét.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- Viết bảng con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS tìm và trả lời

 

- Quan sát và nhận xét. HS trả lời

 

- HS theo dõi

- HS viết bảng con

 

 

 

 

HS nghe

 

HS quan sát và trả lời

 

 

 

 

 

- HS quan sát

- HS viết bảng con

 

 

- Cá nhân

- HS nêu.

 

- HS nghe.

 

HS quan sát và nhận xét.

 

- HS viết bảng con

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 92
Giáo án Tập viết 3 Xem thêm