Giáo án môn Thủ công 3 bài 10: Cắt dán chữ E

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 10: Cắt dán chữ E bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E. các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
  • HS khéo tay: Kẻ, cắt dán được chữ E các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E.
  • Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.

III. Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

GV chấm bài cắt dán chữ V và nhận xét.

3.Bài mới:

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu các chữ E và hướng dẫn HS quan sát – SGV tr. 223.

 

Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Kẻ chữ V – SGV tr. 224.

* Bước 2: Cắt chữ V – SGV tr. 224.

* Bước 3: Dán chữ V – SGV tr. 224.

- GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ E.

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát chữ mẫu.

- Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao của chữ.

 

 

 

- HS thực hành theo nhóm.

Đánh giá bài viết
1 288
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm