Giáo án môn Thủ công 3 bài 16: Làm lọ hoa gắn tường

Giáo án Thủ công lớp 3

Giáo án môn Thủ công 3 bài 16: Làm lọ hoa gắn tường bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục đích – yêu cầu:

  • HS biết cácch làm được lọ hoa gắn tường làm lọ hoa gắn tường.
  • Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng, lọ hoa tương đối cân đối.
  • HS khéo tay: Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa cân đối. Cụ thể trang trí lọ hoa đẹp.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Mẫu tấm lọ hoa gắn tường làm giấy thủ công được dán trên tờ bìa.
  • Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường.
  • Giấy thủ công, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu.

III. Các hoạt động dạy – học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tường và đặt câu hỏi định hướng– SGV tr. 244.

 

 

HĐ 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu.

* Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều - SGV tr. 245.

* Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa – SGV tr.246.

- GV hướng dẫn kỹ để HS hiểu được cách làm và làm được.

- Lưu ý HS miết mạnh các nếp gấp.

* Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường – SGV tr.246.

3. Cũng cố dặn dò:

GV nhận xét giờ học.

HS bỏ đồ đùng học thủ công lên bàn.

- HS nhận xét về hình dang, màu sắc, các bộ phận của lọ hoa mẫu.

- HS suy nghĩ, tìm cách làm lọ hoa bằng cách mở dần lọ hoa gắn tường.

 

 

- HS quan sát thao tác của GV.

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại các bước gấp và làm lọ hoa gắn tường, tập gấp lọ hoa gắn tường.

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị ôn lại các kiến thức về các làm lọ hoa gắn tường sau học tiếp.

Đánh giá bài viết
1 269
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm