Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 21

1 129

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 21: Bài tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Nắm được đặc điểm và công thức tính của lực ma sát

2. Về kỹ năng:

  • Biểu diễn các lực tác dụng vào vật.
  • Rèn luyện phép chiếu các vectơ

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Dặn HS bài tập về nhà

2. Học sinh:

  • Làm bài 7,8/83/ SGK và13.4, 6, 13.7/SBT
  • Xem lại cách biểu diễn các lực

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra: Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm

3) Hoạt động dạy – học:

Bài tập 1: 8/79/SGK

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Tóm tắt:

a = 0

P = 890N

F=?

Giải

 

Áp dụng định luật II Newton ta có:

(1)

- Chiếu (1) lên Oy: N - P =0

hay N = P = 890N

Mà Fmst =

=>Fmst= 0,51.890 = 454(N)

- Chiếu (1) lên Ox: F – Fmst = 0

=> F = Fmst = 45(N)

Vậy không thể làm tủ chuyển động được từ trạng thái nghỉ

HS có thể trả lời:

- v không đổi

- a = 0

 

Thảo luận, trả lời

P, N, F, Fmst

Lên bảng biểu diễn các lực tác dụng lên vật

Vì có hệ số ma sát trượt nên tìm F dựa vào Fmst

 

 

 

Khi vật CĐTĐ trên sàn nhà thì chứng tỏ điều gì?

 

 

 

Các lực nào tác dụng vào vật?

biểu diễn các lực đó

 

 

 

Bài tập 2: 13.4/SBT

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Tóm tắt:

v0 = 3,5 m/s

= 0,3

s =?

g = 9,8 m/s2

Giải

Chọn chiều chuyển động là chiều dương:

Ta có: - Fms = ma => a = -g

Mà v2 - v20 = 2as

 

 

 

 

 

HS thảo luận để giải

 

 

Thay số, tính toán đưa ra kết quả.

 

 

Đánh giá bài viết
1 129
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm