Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 42

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 42: Cơ năng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Viết được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. Phát biểu đượcđịnh luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.
  • Viết được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hòi của lò xo
  • Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo.

2. Về kỹ năng: Vận dụng công thức cơ năng năng của một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi của lò xo để giải một số bài tập đơn giản.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Con lắc đơn, lò xo.

Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học về động năng, thế năng, cơ năng đã học ở THCS.

III. Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định: Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Biểu thức tính thế năng đàn hồi, thế năng hấp dẫn, công của trọng lực.
  • Nhắc lại khái niệm cơ năng đã học ở THCS

3. Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Nhận xét về quan hệ giữa động năng và thế năng của một vật chuyển động trong trọng trường:

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Quan sát chuyển động của quả bóng thảo luận và trả lời câu hỏi của giáo viên

Khi đó vận tốc tăng dần nên động năng tăng và độ cao giảm dần nên thế năng giảm dần, hay có sự thay đổi qua lại giữa động năng và thế năng

Một quả bóng được tung lên cao. độ cao, vận tốc quả bóng thay đổi như thế nào? Từ đó cho biết động năng, thế năng của quả bóng thay đổi ra sao?

Đưa ra kết kuận gì?

Nhưng tổng của động năng và thế năng có thay đổi không?

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường:

Tiếp thu, ghi nhớ.

Suy nghĩ, trả lời

Công của trong lực = độ biến thiên động năng:

Công của trong lực = độ giảm thế năng:

WđN – WđM = WtM –W tN

WđN + WtN = WđM +WtM

Suy nghĩ, trả lời Tổng động năng và thế năng không đổi

Hay WN = WM

W = Wđ + Wt = hằng số

Thông báo định nghĩa cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

Biểu thức: W = Wđ + Wt

= mv2 + mgz

Xét vật có khối lượng m chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến N. Trong quá trình chuyển động của vật lực nào thực hiện công? Công này liên hệ với độ biến thiên động năng và thế năng của vật?

Từ biểu thức hãy tìm đại lượng nào là không đổi đối với hai vị trí M và N?

Biểu thức:

W = Wđ + Wt = hằng số

mv2 + mgz = hằng số

I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường:

1/ Định nghĩa:

Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì tổng động năng và thế năng của vật gọi là cơ năng:

Cơ năng = Động năng + Thế năng

W = Wđ + Wt = mv2 + mgz

2/ Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường:

W = Wđ + Wt = hằng số

mv2 + mgz = hằng số

3/ Hệ quả:

Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (động năng chuyển hóa thành thế năng) và ngược lại.

Tại vị trí động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.

Đánh giá bài viết
1 295
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm