Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài 12

1 115

Giáo án môn Vậy lý 6

Giáo án môn Vật lý lớp 6 bài 12: Thực hành xác định khối lượng riêng của sỏi bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 6 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Biết cách xác định khối lượng riêng của vật rắn.
  • Biết cách tiến hành một bài thực hành vật lý.

2Kỹ năng:  Rèn kỹ năng đo khối lượng bằng cân rôbecvan và đo thể tích vật rắn bằng bình chia độ.

3Thái độ: Giáo dục thái độ tác phong trong giờ thực hành vật lý.

II. CHUẨN BỊ:

Mỗi nhóm:

  • Một cân rôbécvan, một bình chia độ có GHĐ 100cm3.
  • Một cốc nước, một nắm sỏi khoảng 40cm3, một cái kẹp, dây,

Cả lớp: Bảng báo cáo thực hành trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. Ổn định:

2. Kim tra bài cũ: (5p)

  • Khối lượng riêng của vật là gì? Công thức tính khối lượng riêng? Đơn vị của chúng trong công thức.
  • Trọng lượng riêng của vật là gì? Hệ thức liên hệ giữa KLR&TLR?- Nói trọng lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có ý nghĩa gì?

3. Bài mới: Nhắc lại: Khối lượng riêng của một chất là gì? Công thức tính?

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

- GV: Giới thiệu các dụng cụ (có thể chỉ dùng 6 viên sỏi)

I. THỰC HÀNH.

1. Dụng cụ.

- HS: Một HS đọc to phần dụng cụ

 

- GV: Yêu cầu nhóm chia số sỏi của nhóm làm 3 phần,chia nhóm thành 3 nhóm nhỏ - GV: Hướng dẫn HS đo khối lượng của sỏi trước rồi mới đo thể tích của sỏi sau.

- GV: Kiểm tra cẩn thận cách sử dụng cân và bình chia độ.

- GV: Lưu ý HS mỗi lần đo khi lấy sỏi ra khỏi nước cần lấy khăn lau khô sỏi mới đo lần sau.

2. Tiến hành đo;

- HS: Phân công trong nhóm để sử dụng lần lượt cân và bình chia độ.

- HS: Mỗi HS lập một bảng kết quả đo riêng.

- HS: Mỗi HS tính khối lượng riêng của phần sỏi minh đo. Sau đó lấy giá trị của bạn đo được để tính giá trị khối lượng riêng trung bình.

- HS: Hoàn thành mẫu báo có thực hành để nộp cho GV kiểm tra.

- GV: Thu các bản báo cáo thực hành.

- GV: Nhận xét tình hình làm bài thực hành theo các mặt sau của các nhóm.

+ Về việc chuẩn bị lý thuyết của HS.

+ Về sự phân công các nhóm.

+ Về việc thực hiện các phép đo.

+ Về độ chính xác của phép đo

II. TỔNG KẾT

- HS lắng nghe nhận xét của GV đẻ rút kinh nghiệm cho các giờ thực hành tiếp theo.

- Hệ thống hoá toàn bộ bài thực hành “Xác định khối lượng riêng của sỏi”.

- Đại diện 1 HS đứng tại chỗ nêu lại các bước “Xác định khối lượng riêng của sỏi”.

4. Hướng dẫn về nhà (3 phút)

Bài vừa hoc: Về nhà hoàn thành lại báo cáo thực hành đo khối lượng riêng của sỏi.

Bài sắp hoc: Soạn bài 13 trong SGK

Đánh giá bài viết
1 115
Giáo án Vật lý lớp 6 Xem thêm