Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 11

1 563

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 11

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 11 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

BÀI 11: MỘT SỐ CHỨC NĂNG SOẠN THẢO NÂNG CAO

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Nắm vững được nội dung và mục tiêu của các chức năng: tạo danh sách liệt kê, tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn, định dạng nhiều cột và sao chép định dạng

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các chức năng nói trên

B/ PHƯƠNG TIỆN

1. Chuẩn bị của GV: SGK, máy vi tính

2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi

C/ NỘI DUNG

Hoạt động của GIÁO VIÊN

Hoạt động của HS

- Ổn định lớp

- Ghi sĩ số lớp

- Ghi tiêu đề bài học trên bảng

- Mở máy tính

- Ổn định trật tự

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

- Ghi tiêu đề bài học

I. TẠO DANH SÁCH LIỆT KÊ DẠNG KÍ HIỆU VÀ SỐ THỨ TỰ

Giáo viên cho học sinh quan sát hai dạng danh sách:

Các khái niệm cơ bản

· Kí tự

· Từ

· Câu

· Dòng

· Đoạn

Mục tiêu

1. Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi

2. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong toàn trường.

Nêu cách tạo danh sách:

C1: Dùng các nút Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 11 trên thanh công cụ

C2: Dùng Bullets and numbering trong menu Format

Giáo viên thực hành từng cách cho học sinh quan sát

(thực hành một số định dạng có trong danh sách để học sinh quan sát)

Yêu cầu học sinh mở máy và thực hành tạo hai danh sách như trên

Ghi bài

 

Quan sát

 

 

 

 

 

 

 

Ghi bài

 

 

Quan sát

 

Mở máy và thực hành

II. TẠO CHỮ CÁI LỚN ĐẦU ĐOẠN VĂN

Cho học sinh quan sát một đoạn văn có chữ cái lớn đầu đoạn.

Cách tạo: dùng Dop Cap trong menu Format

Giáo viên thực hành tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn cho học sinh quan sát và yêu cầu học sinh ghi lại quá trình thực hành

Yêu cầu học sinh thực hành

Quan sát

 

Quan sát và ghi chép

 

Thực hành

III. ĐỊNH DẠNG CỘT

Cho học sinh quan sát văn bản có định dạng cột

Giáo viên mở văn bản chưa tạo cột và thực hành tạo cột

Yêu cầu học sinh quan sát

Các bước tạo:

B1: đánh dấu đoạn văn bản cần tạo cột

B2: chọn Format/ Collums

Yêu cầu học sinh thực hành

Quan sát

 

 

Quan sát và ghi

 

 

Thực hành

IV. SAO CHÉP ĐỊNH DẠNG

Giáo viên thực hành mở một văn bản: một đoạn đã được định dạng và một đoạn chưa được định dạng. Nêu ra yêu cầu cần thực hiện định dạng hai đoạn giống nhau một cách nhanh nhất?

Giáo viên thực hiện cho học sinh quan sát

Cách làm:

B1: đánh dấu đoạn văn đã có định dạng cần sao chép

B2: kích vào nútGiáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 11 trên thanh công cụ

B3: bôi đen đoạn văn bản cần tạo định dạng

Yêu cầu học sinh thực hành

Quan sát

 

 

 

Quan sát và ghi

 

 

 

Thực hành

V. THỰC HÀNH

 

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

Đánh giá bài viết
1 563
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm