Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 14

1 378

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 14

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 14 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

BÀI 14: KIỂU VÀ SỬ DỤNG KIỂU

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm kiểu trong văn bản.

- Biết nguyên tắc định dạng văn bản bằng kiểu và phân biệt với định dạng trực tiếp.

2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác sử dụng kiểu để định dạng

B/ PHƯƠNG TIỆN

1. Chuẩn bị của GV: SGK, máy vi tính

2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi

C/ NỘI DUNG

1. Khái niệm về kiểu

Kiểu (Style) là tập hợp các đặc trưng định dạng được nhóm lại dưới một tên kiểu

Giáo viên cho học sinh quan sát một đoạn văn bản có sử dụng kiểu

2. Áp dụng kiểu để định dạng

Giáo viên thực hành định dạng kiểu của một vài đoạn văn

3. Lợi ích sử dụng kiểu

Yêu cầu học sinh rút ra lợi ích của việc sử dụng kiểu (văn bản được định dạng một cách nhất quán và nhanh chóng)

4. Định dạng theo kiểu và định dạng trực tiếp

Định dạng trực tiếp được ưu tiên hơn định dạng kiểu

5. Một số kiểu quan trọng trong văn bản

Giáo viên trình bày một số kiểu quan trọng trong văn bản như: Normal, Heading,..

6. Thực hành

Yêu cầu học sinh mở máy và thực hành (bài thực hành số 14)

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

Đánh giá bài viết
1 378
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm