Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 16

1 669

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 16

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 16 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

Bài 16: Thực hành tổng hợp

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hành làm việc với bảng.

- Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã học trong soạn thảo.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Máy tính và máy chiếu.

- Các văn bản chuẩn bị cần kết hợp tổng hợp các kiến thức để có thể hoàn thành tốt.

C/ NỘI DUNG

1. Soạn thảo, trình bày và lưu trữ với tên don xin di lam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN ĐI LÀM

Kính gửi: .....................................................................

.....................................................................

Tên tôi là: ............................................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................

Họ tên bố: ...........................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................

Họ tên mẹ: ...........................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................

Nay làm đơn này để xin được: ...................................................

.........................................................Tại...........................

Nếu được thu nhận tôi xin cam đoan:

1- Tuyệt đối chấp hành nội quy học tập và lao động.

2- Tuyệt đối phục tùng sự phân công học tập, bố trí của tổ chức đơn vị sử dụng.

Nếu vi phạm nội quy kỷ luật hoặc tự ý thôi, bỏ học, bỏ việc phải bồi thường hoàn toàn học phí, những tổn thất đã gây ra theo quy định của nhà nước và của nhà trường đơn vị công tác.

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

 

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan

xí nghiệp, chủ tịch UBND xã phường.

 

Ngày...... Tháng ...... Năm......

(Kí tên và đóng dấu)

 

Ngày..... Tháng.... Năm.....

Người viết kí đơn

 

 

 

 

 

 

2. Soạn thảo, trình bày, lưu văn bản với tên bang ke mua hang

Trường Đại học Nông nghiệp I

Khoa, phòng:.......................

Mã đơn vị SDNS: 1022 000 00298

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

BẢNG KÊ MUA HÀNG

(Ngày .... tháng ..... năm)

Quyển số:.............

Số: ................

Họ tên người mua: ..............................................................

Đề tài: .............................................................................

STT

Tên, quy cách, phẩm chất hàng hoá, vật tư, công cụ, dịch vụ

Tên người bán hoặc địa chỉ mua hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

             
             
             
             
             
             
             
             
 

Cộng

x

x

 

x

 

Tổng số tiền (Bằng chữ)......................................

NGƯỜI MUA

(Ký, họ tên)

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(Ký, họ tên)

NGƯỜI DUYỆT

(Ký, họ tên)

3. Soạn thảo, trình bày, lưu văn bản với tên tam ung tien mat

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I

Khoa (Phòng):. . . . . . . . . . . .

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

=================

GIẤY XIN TẠM ỨNG TIỀN MẶT

(Dùng để ứng tiền mặt cho chi tiêu nhỏ lẻ, sau đó hoàn ứng bằng chứng từ cho Phòng Tài vụ)

Kính gửi: Ban Giám hiệu, Phòng Tài vụ Nhà trường

Tên tôi là: . . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CMND số :............................ Nơi cấp :........................ ngày cấp .............

Ðơn vị (Khoa, Phòng):...............................................................................

Xin tạm ứng số tiền:...............................Bằng chữ:....................................

Dự kiến chi các mục:

1- : .......................................................................

2- : .......................................................................

3- : .......................................................................

(Hoặc có bảng dự toán chi tiết kèm theo giấy tạm ứng này)

Lý do tạm ứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời hạn cam kết hoàn ứng:.....................................................................

(Tôi xin bảo đảm hoàn ứng đúng kỳ hạn, không để dư nợ qua năm sau)

Ngày. . . . .tháng. . . . . .năm 200...

Hiệu trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách khoa (phòng)

(Ký, họ tên)

Người xin ứng

(Ký, họ tên)

 

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Yêu cầu học sinh cần phải nắm được tốt các thao tác để có thể gõ văn bản bằng tiếng việt, lưu trữ, trình bày để có thể thu được văn bản có thể sử dụng được.

- Cần nắm được các thao tác, những công cụ trợ giúp soạn thảo để giúp quá trình soạn thảo có thể nhanh hơn.

- Yêu cầu đọc những bài đọc thêm trong sách giáo khoa.

Đánh giá bài viết
1 669
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm