Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 17

1 326

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 17

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 17 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

PHẦN 4: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL

BÀI 17: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Kiến thức:

- Biết được các tính năng chung của chương trình bảng tính.

- Biết ý nghĩa và phân biệt các đối tượng chính của màn hình Excel.

- Biết khái niệm và địa chỉ của các ô tính.

2) Kĩ năng:

- Khởi động và kết thúc Excel.

- Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Sách giáo khoa, tài liệu.

- Bảng.

- Máy chiếu và máy tính.

C/ NÔI DUNG

I/ Tổ chức lớp học: ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.

II/ Kiểm tra bài cũ: Không.

III/ Tiến trình dạy học.

TIẾT 46

Hoạt động GV

Hoạt động HS

ĐVĐ: Có danh sách điểm về học sinh giáo viên, nếu tính bằng tay hoặc bằng máy tính điện tử để tính toán thì sẽ như thế nào?

→ Nếu có máy tính chúng ta có thể cài đặt và sử dụng rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc quản lí và tính toán.

Ghi chương và bài mới

 

- Trình chiếu những dữ liệu dưới dạng bảng và những thông tin cần tính toán (như danh sách bảng điểm của học sinh, tính tiền lương trong 1 công ty,...) để học quan sát → Khẳng định về khó khăn khi quản lí trên giấy → Cần có chương trình như bảng tính Excel để hỗ trợ.

 

- Giới thiệu về chương trình bảng tính này.

 

 

- Nêu đặc điểm chung của các chương trình bảng tính: Giao diện, dữ liệu, việc sử dụng công thức, khả năng trình bày, dễ sửa đổi, tạo được biểu đồ, sắp xếp và lọc dữ liệu.

Trả lời

Rất mất thời gian và thậm chí còn nhầm lẫn đôi khi vì một sơ sót nào đó thậm chí có thể lại phải làm lại từ đâu.

Nghe

Ghi bài

Chương 4: Chương trình bảng tính Excel

Bài 17: Các khái niệm cơ bản

Quan sát và nghe giảng đồng thời tham gia trả lời về những khó khăn nào nếu quản lý những danh sách nhiều cần tính toán giá trị

I/ CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH.

1) ĐN:

Là phần mềm cho phép máy tính biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng và thực hiện tính toán với dữ liệu đó.

2) Đặc điểm chung:

a) Giao diện:

- Màn hình làm việc là các trang tính có dạng bảng được chia thành nhiều hàng, cột, ô (tạo bởi hàng và cột).

- Dữ liệu được lưu trữ và hiển thị trong các ô.

b) Dữ liệu:

- Có nhiều dạng.

- Chủ yếu là dạng số và dạng văn bản.

c) Khả năng sử dụng công thức:

- Nó cho phép sử dụng công thức để tính toán.

- Khi dữ liệu thay đổi thì kết quả tính toán được cập nhật tự động.

d) Khả năng trình bày:

- Có thể thực hiện định dạng dữ liệu trong ô như đối với soạn thảo văn bản thông thường.

- Việc thay đổi cách hiển thị dữ liệu rất dễ dàng

e) Dễ dàng sửa đổi, sao chép nội dung các ô, thêm hoặc xoá các ô, hàng, cột và các trang tính.

f) Khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu 1 cách nhanh chóng.

g) Tạo biểu đồ: Công cấp công cụ để tạo biểu đồ từ dữ liệu có sẵn.

- Nêu các cách có thể mở chương trình này: Những cách này giống như đối với khởi động của word → Vừa giới thiệu vừa thực hiện để cho hs tham gia và quan sát.

 

 

 

- Cho hs quan sát giao diện và chỉ dẫn, hỏi nhiệm vụ những thành phần: Thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, thanh công cụ chuẩn, thanh định dạng, không gian nhập và xử lý dữ liệu,...

- Giới thiệu các đặc điểm và thành phần của trang bảng tính.

- Với mỗi đặc điểm và các thành phần cho học sinh quan sát trên máy → Hỏi hs chỉ đâu là thành phần nào, nó nằm ở đâu?

- Hỏi: Làm việc với trang tính sheet 1, sheet 2, ... thì làm thế nào?

- Chọn dòng, cột và hỏi hs đó là dòng nào, cột nào?

- Chọn ô và hỏi hs quan sát xem đó là ô nào à Nó được tạo bởi cột và dòng nào?

 

 

- Nêu cách nhập dữ liệu trong bảng tính → Tiến hành thực hiện cho hs quan sát → Hỏi: Muốn nhập dữ liệu vào ô E5, G1,... thì làm thế nào?

II/ LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH.

1) Khởi động:

- C1: Mở biểu tượng X Excel trên màn hình desktop.

- C2: Vào start / all program (program) / Microsoft Excel (Microsoft office → Microsoft Excel)

- C3: Vào C/ Program Files/ Microsoft Office / OFFICE11 / Excel.exe

2) Màn hình làm việc:

Quan sát trên máy tính và màn ảnh rộng để xem giáo viên giới thiệu.

Chú ý: Việc lấy các thanh công cụ hay dùng (View → Toolbars → Chọn những thanh cần dùng: VD: standard, formatting,...).

3) Các thành phần chính trên trang tính.

a) Đặc điểm:

- Mỗi tệp bảng tính Excel có thể có 255 trang tính.

- Tên trang tính được mặc định là: sheet 1, sheet 2,... nằm ở phía dưới màn hình.

- Chọn trang tính nào thì sẽ làm việc dữ liệu với trang đó.

Ân chuột trái vào tên của trang tính đó.

b) Các thành phần:

- Các hàng (Rows): Mỗi trang tính tối đa có 65536 dòng, đánh số từ 1 → 65536..

- Các cột (Columns): Có tối đa 255 cột thường đánh số từ A, B,...

- Các ô (cells): Là sự kết hợp giữa cột và dòng.

VD: ô A1 (cột A và hàng 1); ô B8 (cột B và hàng 8),...

4) Nhập dữ liệu.

- Ô nào có viền đậm là khi nhập dữ liệu sẽ được đưa vào ô đó.

- Muốn đưa dữ liệu vào ô nào cần đưa khung viền đậm đến ô đó bằng cách ấn chuột vào ô đó hoặc di chuyển các mũi tên,... ấn chuột trái vào ô E5, G1 hoặc dùng các phím di chuyển để di chuyển khung đen đến ô đó

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

² Cần nắm được thao tác khởi động chương trình.

² Các thao tác làm việc với tệp và trang tính.

² Cách nhập và sửa dữ liệu.

² Chú ý khi lưu dữ liệu, mở dữ liệu ở thư mục nào?

Đánh giá bài viết
1 326
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm