Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 23

1 175

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 23

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 23 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

BÀI 23: TRÌNH BÀY TRANG TÍNH

(THAO TÁC VỚI HÀNG, CỘT VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU)

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1) Kiến thức:

² Biết được các khả năng điều chỉnh hàng, cột và định dạng dữ liệu trên trang tính.

² Biết các thao tác xoá và chèn hàng hoặc cột trên trang tính.

2) Kĩ năng:

- Thực hiện các thao tác điều chỉnh cột và hàng trên trang tính.

- Xoá và chèn hàng, cột trên trang tính.

- Thực hiện các thao tác định dạng và căn chỉnh dữ liệu.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Máy tính và máy chiếu.

- Sách giáo khoa và tài liệu.

- Bảng.

C/ NỘI DUNG.

I/ Tổ chức lớp học: ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.

II/ Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong quá trình học.

III/ Tiến trình học.

TIẾT 64

Hoạt động GV

Hoạt động HS

ĐVĐ: Thao tác với bảng tính không chỉ là dùng để tính toán, việc thao tác với dữ liệu mục đích còn tạo ra các văn bản: In danh sách điểm thi, danh sách tiền lương,....

→ Dữ liệu cần phải trình bày trước khi in

Ghi bài

 

- Độ lớn của dữ liệu trong các cột không đồng đều → Cần điều chỉnh cho phù hợp.

- Nêu lên các cách điều chỉnh cột và hàng → Với mỗi cách tiến hành thực hiện với dữ liệu có sẵn để hs quan sát.

 

 

 

 

 

 

- Hỏi: Muốn xoá hàng hoặc cột làm thế nào? → Với việc chọn và ấn phím Delete có được không? → Tiến hành thực hiện để hs quan sát.

- Đưa ra cách xoá cả hàng và cột chứ không phải chỉ xoá nội dung bên trong → Tiến hành thực hiện cho hs quan sát.

- Đưa ra Ví dụ muốn thêm cột hay hàng → Làm thế nào?

- Đưa ra cách để có thể chèn thêm hàng và cột → Tiến hành thực hiện cho hs quan sát (chèn 1 hay nhiều liền nhau làm thế nào sẽ thuận tiện nhất).

- Gọi hs lên thực hành định dạng văn bản theo yêu cầu với dữ liệu có sẵn → Nhấn mạnh cách định dạng giống như làm trong word → Hỏi các cách thực hiện dựa vào.

- Với dữ liệu dạng số: Giáo viên vừa thực hành vừa hướng dẫn để hs quan sát.

- Đưa ra cách làm nhanh: Về định dạng số lượng chữ số sau dấu phân cách giữa phần nguyên và thập phân → Chọn những ô dữ liệu số cần định dạng → Sử dụng nút increase Dicemal (tăng), nút Decrease Dicemal (giảm) trên thanh công cụ định dạng để tăng (giảm).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Muốn căn chỉnh dữ liệu trong có thể thực hiện sử dụng 1 số nút (phím tắt) trên bàn phím → 1 số trường hợp cần thực hiện theo cách bên là đầy đủ nhất → Tiến hành thực hiện để hs quan sát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Muốn định dạng 1 phần văn bản trong ô thì trước tiên chọn phần đó → Tiến hành thực hiện định dạng như cách đã làm → Đưa ra ví dụ gọi hs lên thực hành.

 

Nghe

 

 

Ghi bài

Bài 23: Trình bày trang tính: Thao tác với hàng, cột và định dạng dữ liệu

I/ Điều chỉnh cột và hàng.

- C1: Kéo thả vạch ngăn cách giữa cột (hàng).

- C2: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột (hàng) → Sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp.

- C3: Điều chỉnh chính xác:

+ Cột: Vào format / columns / with → Gõ độ rộng theo ý bạn.

+ Hàng: Vào format / row / height → Gõ độ cao của dòng.

 

II/ Xóa và chèn hàng (cột).

1) Xoá hàng (cột).

- B1: Chọn các hàng (cột) cần xoá.

- B2: ấn chuột phải (hoặc vào Edit)/ chọn Delete.

2) Chèn hàng (cột):

- B1: Chọn số hàng (hoặc cột) tương ứng với số muốn chèn phía trên (hoặc đằng trước).

- B2: ấn chuột phải / insert Hoặc vào insert / rows (columns).

 

 

 

III) Định dạng.

1) Định dạng văn bản:

a) Công việc: Định dạng về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc,....

b) Thực hiện: Giống như làm trong word.

- C1: Sử dụng các phím tắt trên bàn phím.

- C2: Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng.

- C3: Vào format/ cell / font → Tiến hành định dạng.

2) Định dạng số: Thay đổi cách hiển thị của số.

a) B1: Vào format / cell / bảng number/ Chọn Number.

b) B2: Có các lựa chọn sau:

- Chọn Use 1000 Separator: Dùng dấu phân cách giữa hàng nghìn, triệu,...

- Trong Decimal places: Chọn số chữ số sau dấu phân cách giữa phần nguyên và phần thập phân.

c) B3: Chọn Ok sau khi định dạng xong.

3) Căn chỉnh dữ liệu trong ô.

a) B1: Vào Format/ cells/ Alignment.

b) B2: Có những lựa chọn sau:

- Khung Horizontal: Chọn căn chỉnh theo chiều ngang.

- Khung Vertical: Lựa chọn căn chỉnh theo chiều đứng.

- Khung Indent: Đặt khoảng cách thụt lề.

- Khung Orientation: Kéo thả nút để xoay chiều văn bản.

- Chọn Wrap text: Cho phép văn bản tự động xuống dòng trong ô (giữ nguyên độ rộng của ô).

c) B3: ấn OK sau khi định dạng xong.

4) Định dạng 1 phần văn bản trong ô.

- B1: Nháy đúp chuột vào ô và chọn phần cần định dạng.

- B2: Vào Format/ cells.

- B3: Thực hiện định dạng bạn muốn (giống như định dạng ở trên).

TIẾT 65 - 66

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ.

- Mọi dữ liệu muốn dùng để in bao giờ cần trình bày để có thể chấp nhận được khi in ra giấy.

- Với bảng tính muốn định dạng đầy đủ nhất cần vào: Format/ cells/ Chọn bảng cần định dạng → Tiến hành các định dạng.

Đánh giá bài viết
1 175
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm