Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 32

1 112

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 32

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 32 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

GIÁO ÁN TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

PHẦN V: LÀM VIỆC TRONG MẠNG CỤC BỘ

BÀI 32: CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ MẠNG CỤC BỘ

Tiết: 91, 92, 93                 Ngày soạn:

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Biết được các thiết bị tối thiểu dùng để lắp đặt một mạng cục bộ.

- Hiểu thế nào là chia sẻ, quyền truy cập.

- Hiểu về việc in trong mạng.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Tài liệu và sách giáo khoa.

- Bảng.

- Máy chiếu và máy tính

C/ NỘI DUNG

I/ Tổ chức lớp học: ổn định lớp và kiểm tra sĩ số.

II/ Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

III/ Tiến trình lớp học.

Hoạt động GV

Hoạt động HS

Ø Lấy ví dụ: Muốn copy dữ liệu lớn từ máy này đến máy khác cần nhờ đến gì? → Bộ nhớ ngoài → Mất rất nhiều thời gian và công sức.

Ø Hoặc có những thiết bị: Máy in, những phần mềm đắt tiền không thể cài đặt cho mọi máy.

→ Cần kết nối các máy tính để có thể chia sẻ cũng như copy dữ liệu nhanh rất nhiều.

Ø Nhắc lại kiến thức đã học qua: khái niệm của mạng, các ứng dụng của nó.

 

 

 

 

 

 

 

Ø Nhắc lại tên các loại mạng mà không cần đi sâu.

 

 

Giới thiệu cụ thể về mạng cục bộ.

Ø Nhấn mạnh mạng này chỉ dùng trong phạm vi rất gần.

Ø Đây là mạng được dùng với những đơn vị có nhiều máy tính cần làm việc giao dịch, chia sẻ dữ liệu cho nhau để giúp tiết kiệm thời gian.

 

Ø Nhấn mạnh để có thể thực hiện mạng này cần có 3 loại thiết bị: Nêu tác dụng của từng loại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 32: Các kiến thức chung về mạng cục bộ

I/ Một số khái niệm cơ sở.

1) Khái niệm mạng máy tính

a) ĐN: Là hệ thống các máy tính kết nối với nhau với mục đích trao đổi thông tin.

b) ứng dụng:

- Cho phép người sử dụng dùng chung tài nguyên phần cứng, phần mềm và dữ liệu.

- Truyền dữ liệu nhanh chóng giữa các máy tính trên những khoảng cách xa nhau.

- Giao dịch bằng thư điện tử, hoạt động kinh doanh trên mạng.

- Nhiều kho thông tin, cơ sở dữ liệu được tổ chức trên mạng, trở thành tài sản chung của tổ chức, của nhân loại,...

c) Các loại mạng:

- Mạng cục bộ (Lan).

- Mạng diện rộng (Wan).

- Mạng toàn cầu.

2) Mạng cục bộ

a) ĐN: Mạng cục bộ (Lan) là mạng liên kết các máy tính trong 1 phạm vi địa lí có khoảng cách hạn chế.

b) Phạm vi kết nối: Không gian giữa các máy tính rất gần (vài km trở lại). Thường dùng cho các cơ quan công sở là phù hợp.

3) Các thiết bị kết nối trong mạng cục bộ (Lan).

a) Dây cáp mạng.

- Tác dụng: Là thiết bị đóng vai trò truyền thông để truyền tín hiệu giữa các MT trong mạng.

- Các loại dây cáp: Cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang.

b) Vỉ mạng (cắm bên trong máy tính)

Vai trò:

- Chuẩn bị dữ liệu từ máy tính để truyền sang dây cáp mạng.

- Gửi dữ liệu tới máy khác.

- Kiểm soát dữ liệu giữa hệ thống với dây cáp.

- Nhận dữ liệu từ cáp mạng và chuyển thành các byte dữ liệu để máy tính có thể hiểu được.

c) Hub (Thiết bị trung gian)

Là thiết bị phần cứng có chức năng nhận và chuyển tiếp các tín hiệu trong mạng. (Thường có từ 8 - 24 cổng để các máy tính kết nối).

Ø Nhấn mạnh lại các máy tính tham gia vào mạng cục bộ sẽ được gì?

 

 

 

 

 

Ø Giải thích học sinh các máy tính khác trong mang được phép truy cập đến dữ liệu của nhau ở mức độ nào? Chúng không thể truy cập tất cả những dữ liệu có trong máy tính kia. Chỉ có những tài nguyên nào máy tính kia chia sẻ thì mới truy cập được.

Ø Việc truy cập tài nguyên và sử dụng ở mức độ nào là do máy tính chia sẻ đặt quyền.

 

Ø Nêu lên các việc cần làm để máy in tham gia vào trong mạng có thể sử dụng được chung.

II/ Làm việc trong mạng cục bộ

1) Chia sẻ (share).

- Các thiết bị phần cứng kết nối vào máy tính, phần mềm, tài nguyên của máy tính đó,... có thể chia sẻ cho các máy khác trong mạng.

- Mọi máy tính khi kết nối trong mạng đều có thể chia sẻ và được chia sẻ cho nhau.

2) Quyền truy cập.

- Các máy tính trong mạng cục bộ chỉ dùng được, truy cập được những tài nguyên mà máy tính kia chia sẻ.

- Việc chia sẻ dữ liệu các máy tự đặt quyền truy cập: Cho phép các máy khác có thể chỉ đọc hoặc có thể đọc, ghi, thay đổi tài nguyên của máy mình.

3) Chia sẻ máy in trên mạng.

- Máy in cần kết nối vào máy tính nào đó trong mạng (thường là máy chủ).

- Máy in cần khai báo trong mạng để các máy tính khác có thể nhận được nó

→ Máy in mới có thể chia sẻ cho cả mạng dùng chung.

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Nhắc lại lợi ích của việc sử dụng mạng.

- Các thiết bị để kết nối về mặt vật lý trong mạng cục bộ.

- Máy in cần kết nối vật lý và khai báo thì mới có thể tham gia chia sẻ vào mạng cục bộ.

Đánh giá bài viết
1 112
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm