Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 5

1 305

Giáo án nghề Tin học văn phòng 11 bài 5

Giáo án nghề Tin học văn phòng lớp 11 - Bài 5 là tài liệu giáo án điện tử lớp 11 hay nằm trong chương trình giáo dục hướng nghiệp 11, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo để chuẩn bị bài soạn giảng hiệu quả và dễ dàng hơn.

BÀI 5: CONTROL PANEL VÀ VIỆC THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Hiểu được một số chức năng của Control Panel

- Nắm được nội dung của một số thiết đặt hệ thống đơn giản

2. Kỹ năng:

- Thay đổi được một số tuỳ biến đơn giản của Windows

- Có khả năng cài đặt máy in trong Windows

3. Trọng tâm: mục I.2

B/ PHƯƠNG TIỆN

1. Chuẩn bị của GV: SGK, máy vi tính, máy in

2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi

C/ NỘI DUNG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Ổn định lớp

- Ghi sĩ số lớp

- Ghi tiêu đề bài học trên bảng

Bài 5: Control Panel và việc thiết đặt hệ thống

- Ổn định trật tự

- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

- Ghi tiêu đề bài học

I. CONTROL PANEL

* Control panel là tập hợp các chương trình dùng để cài đặt các tham số hệ thống như: phông chữ, quản lí các phần mềm ứng dụng...

* Cách khởi động: Start àControl Panel

Yêu cầu học sinh thực hành

Nghe giảng

 

Ghi bài

Quan sát

Thực hành

II. MỘT SỐ THIẾT ĐẶT HỆ THỐNG

 

1. Thay đổi thuộc tính màn hình nền

GIÁO VIÊN hướng dẫn học sinh mở và sử dụng cửa sổ Display trong Control panel

Yêu cầu học sinh thực hành

 

Quan sát

 

Thực hành

2. Thiết đặt các thông số khu vực

Giới thiệu một số thiết đặt Date, Time,...

Yêu cầu học sinh thực hành

Ghi bài

Quan sát

Thực hành

III. CÀI ĐẶT MÁY IN

Giáo viên hướng dẫn cách cài đặt máy in

Gọi một số học sinh thực hành

Ghi bài

Quan sát

Thực hành

IV. THỰC HÀNH

Thực hành các công việc sau:

1. Khởi động Control Panel

2. Đặt kiểu thời gian theo kiểu: dd/tt/yy

3. Thay đổi hình ảnh của màn hình nền

4. Đặt chế độ nghỉ cho màn hình

5. Cài đặt máy in có trên mạng

6. Kết thúc Control panel

 

Thực hành

D/ CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

Cần chú ý cho học sinh khi làm việc với Control Panel cần cẩn thận và chú ý, ghi nhớ những thiết lập trước khi thay đổi để còn biết cách thiết lập lại nếu như việc thiết lập mới bị thất bại.

Đánh giá bài viết
1 305
Giáo án Tin học văn phòng lớp 11 Xem thêm