Giáo án Ngữ văn 12 bài Tổng kết phần tiếng việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 12

Giáo án Ngữ văn 12 bài Tổng kết phần tiếng việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ giúp học sinh dễ dàng hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản đã học từ lớp 10 đến lớp 12 về lịch sử, đặc điểm loại hình của tiếng Việt và các phong cách ngôn ngữ đồng thời nâng cao hơn nữa kĩ năng sử dụng Tiếng Việt phù hợp với những đặc điểm loại hình và từng phong cách ngôn ngữ.

Giáo án Ngữ văn 12 bài Tổng kết phần tiếng việt - Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Giáo án Ngữ văn 12 bài Ôn tập phần tập làm văn

TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT: LỊCH SỬ, ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH VÀ CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Giúp học sinh

  • Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản từ lớp 10 đến lớp 12 về lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.
  • Nâng cao hơn nữa kĩ năng sử dụng Tiếng Việt phù hợp với những đặc điểm loại hình và từng phong cách ngôn ngữ.

B. CHUẨN BỊ

1. Phương tiện dạy học: SGK, GA ...

2. Thiết bị: bảng phụ

3. Phương pháp: ôn tập, trao đổi, vấn đáp

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Trình bày các giá trị văn học?
  • Thế nào là tiếp nhận văn học? Các cấp độ tiếp nhận văn học?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tổ chức tổng kết về nguồn gốc, lịch sử phát triển của tiếng Việt và đặc điểm của loại hình ngôn ngữ đơn lập.

- GV hướng dẫn HS kẻ bảng và điền vào những thông tin đã học.

- HS làm việc cá nhân và trình bày trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

I. TỔNG KẾT VỀ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ ĐƠN LẬP.
Đánh giá bài viết
1 1.109
Giáo án Ngữ văn lớp 12 Xem thêm