Giáo án Ngữ văn 12 tuần 1: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Giáo án Ngữ văn 12

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 1: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em hiểu được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, trước hết là kỹ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý. Bên cạnh đó các em còn có kĩ năng vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận trong văn nghị luận.

Giáo án bài Tuyên ngôn độc lập

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

I. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

1. Kiến thức: Nắm được cách viết một bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí, trước hết là kĩ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý.

2. Kĩ năng: Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan điểm sai lầm về đạo lí

II. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày những đặc điểm của VHVN từ 1945- hết thế kỉ XX, qua đó nhận xét về mối quan hệ giữa văn học và hiện thực đời sống?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt
- Hướng dẫn HS luyện tập để biết cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

- GV dựa vào đề bài trong SGK và những câu hỏi gợi ý, hướng dẫn HS thảo luận hình thành lí thuyết.

HS làm việc theo nhóm 4: Đọc kĩ đề bài và câu hỏi, trao đổi thảo luận, ghi kết quả vào phiếu học tập (ý khái quát, ngắn gọn) và đại diện nhóm trình bày (3- 5 phút)

Gợi ý- câu thơ Tố Hữu nêu lên vấn đề gì?

- Thế nào là lối sống đẹp?

- Để sống đẹp cần rèn luyện những phẩm chất nào?

I. Cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí:

* Đề bài: Anh (chi) hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hữu:

Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?

1. Tìm hiểu đề:

* Vấn đề NL: lối sống đẹp của con người.

- Sống đẹp: sống tích cực, có lí tưởng, có tâm hồn, có trí tuệ

- Để sống đẹp, cần:

  • Lí tưởng đúng đắn
  • Tâm hồn lành mạnh
  • Trí tuệ sáng suốt
  • Hành động hướng thiện
Đánh giá bài viết
3 8.841
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 12 Xem thêm