Giáo án Ngữ văn 8 bài 7: Tình thái từ

1 3.333

Giáo án Ngữ văn lớp 8

Giáo án Ngữ văn 8 bài 7: Tình thái từ nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em hiểu được thế nào là tình thái từ? Cách sử dụng tình thái từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

Giáo án Ngữ Văn 8 cả năm

Giáo án Quê hương

Giáo án Ngữ văn 8 bài Đi bộ ngao du

Tình thái từ

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp hs:

1. Kiến thức: Hiểu được thế nào là tình thái từ, biết sử dụng tình thái từ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

2. Rèn luyện kĩ năng: Sử dụng tình thái từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

3. Thái độ: Giáo dục hs thái độ nghiêm túc trong học tập.

B. CHUẨN BỊ:

1. Thầy: Sgk, sgv, giáo án, thiết kế ngữ văn 8

2. Trò: Vở ghi, sgk, chuẩn bị bài theo nd câu hỏi sgk

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp.

Hoạt động 2: KT bài cũ:

? Thế nào là trợ từ, thán từ? Cho ví dụ?

Hoạt động 3: Tổ chức dạy - học bài mới

Hoạt động của thầy và trò Yêu cầu cần đạt
- Tìm hiểu ví dụ trong sgk trang 80.
? Nếu bỏ các từ in đậm trong các câu a, b, c thì ý nghĩa của câu có gì thay đổi không? Vì sao?

? Ở Vd từ "ạ" biểu thị sắc thái tình cảm nào của người nói?
? Các từ nêu trên là tình thái từ, vậy theo em thế nào là tình thái từ?

 

I. Chức năng của tình thái từ:
* Xét ví dụ:
- Nếu lược bỏ: thông tin, sự kiệnkhông thay đổi nhưng quan hệ giao tiếp bị thay đổi (đặc điểm ngữ pháp của câu bị biến đổi).

VDa: bỏ từ "à": không còn là câu nghi vấn.

VDb: bỏ từ "đi": không còn là câu cầu khiến.

VDc: bỏ từ "thay": không còn là câu cảm thán.

VDd: từ "ạ" biểu thị sắc thái kính trọng, lễ phép.

→ Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, và để biểu thị sắc thái tình cảm của người nói.

Đánh giá bài viết
1 3.333
Giáo án Ngữ văn lớp 8 Xem thêm