Giáo án Ngữ văn 9 bài 18: Khởi ngữ

1 2.726

Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án Ngữ văn 9 bài 18: Khởi ngữ với những nội dung bám sát chương trình học giúp các em học sinh hiểu được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu, biết đặt câu có khởi ngữ. Ngoài ra, với bài giáo án ngữ văn 9 bài Khởi ngữ này, các em còn rèn được kĩ năng nhận diện khởi ngữ và vận dụng khởi ngữ trong khi nói và viết.

KHỞI NGỮ

I. Mục tiêu bài học.

1. Kiến thức.

Giúp hs nắm được đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu, biết đặt câu có khởi ngữ.

2. Kĩ năng:

Rèn kĩ năng nhận diện khởi ngữ và vận dụng khởi ngữ trong khi nói và viết.

3. Thái độ.

Giáo dục hs có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.

II. Phương tiện thực hiện.

  • Thầy: giáo án, sgk, bảng phụ.
  • Trò: vở bài tập, sgk, vở ghi.

III. Cách thức tiến hành.

  • Nêu vấn đề, đàm thoại.
  • Phân tích.

IV. Tiến trình bài dạy.

1. Tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ.

3. Bài mới.

Hoạt động của thầy/trò Nội dung

GV dùng bảng phụ (bài tập)

? Phân tích cấu tạo ngữ pháp của các VD trong bài tập 1 sgk/7.

Câu a: còn anh (người được nói đến trong câu)

b: giàu (tính chất sự việc).

c: các thể văn.... nghệ (sự việc)

? Những từ gạch chân trong những câu trên có tác dụng gì trong câu?

Nói đến đề tài trong câu.

? Những thành phần đó được đứng vị trí nào trong câu?

Trước chủ ngữ.

? Theo em, có thể thêm quan hệ từ vào trước các thành phần đó được không? Cho ví dụ.

Có.

VD: Về việc giàu,

Còn anh, anh công tác ở đâu?

I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu.

1. Bài tập sgk/7.

a. còn anh, anh / không ghìm nổi xúc
         CN   VN
động.

b. Giàu, tôi / cũng giàu rồi.
      CN   VN
c. Về các thể văn trong lĩnh vực văn
nghệ, chúng ta / có thể tin ở tiếng ta,
       CN      VN
không sợ nó thiếu giàu và đẹp.

→ Những từ gạch chân là nói đến đề tài trong câu.

Vị trí: trước chủ ngữ.

Có thể thêm các quan hệ từ vào trước.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Soạn Văn 9: Khởi ngữ

Đánh giá bài viết
1 2.726
Ngữ văn lớp 9 Xem thêm