Giáo án Sinh học 8 bài Mô

6 2.535

Giáo án Sinh học lớp 8

Giáo án Sinh học 8 bài Mô với nội dung bài học được xây dựng một cách chi tiết và đầy đủ về khái niệm mô. Bài giáo án điện tử lớp 8 này sẽ giúp học sinh phân biệt được các loại mô chính trong cơ thể, nắm được cấu tạo và chức năng từng loại mô trong cơ thể.

Giáo án Sinh học 8 Bài 4: MÔ

A. MỤC TIÊU:

Học sinh trình bày được khái niệm mô. Phân biệt được các loại mô chính và chức năng của các loại mô.

B. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, làm việc với SGK, thông báo.

C. PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: Tranh vẽ hình 4.1 - 4, bảng trang 17 SGK. HS chuẩn bị bảng trang 17 SGK.

D. TIẾN TRÌNH:

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm diện, vệ sinh.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:

a. Hãy nêu cấu tạo hiển vi của tế bào?

b. Hoạt động sống của tế bào thể hiện ở những điểm nào?

III. GIẢNG BÀI MỚI:

1. GIỚI THIỆU BÀI: Trong cơ thể người có nhiều loại tế bào với chức năng khác nhau. mỗi tế bào thực hiện hiện một chức năng nhất định được gọi là mô. Vậy mô là gì? Bài hôm nay giúp các em nghiên cứu kĩ các loại mô trong cơ thể người.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG:

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài ghi
 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm mô

GV yêu cầu HS thực hiện mục I SGK.

GV nhận xét, bổ sung và gợi ý HS rút ra đáp án của 2 câu hỏi đó.

I. Khái niệm mô

- HS nhiên cứu thông tin mục I SGK, thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời 2 câu hỏi của mục I SGK, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Trong cơ thể người có nhiều loại tế bào với hình dạng, kích thước khác nhau như: tế bào biểu bì, tế bào tuyến, tế bào cơ, tế bào thần kinh...

- Mô là tập hợp những tế bào chuyên hóa có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm những chức năng nhất định.

I. Khái niệm mô

- Mô là tập hợp những tế bào chuyên hóa có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm những chức năng nhất định.

- Mô gồm tế bào và phi bào.

 

Đánh giá bài viết
6 2.535
Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm