Giáo án Sinh học 8 bài Tế bào

19 8.154

Giáo án Sinh học lớp 8

Giáo án Sinh học 8 bài Tế bào với nội dung được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Bài giáo án điện tử Sinh học 8 này không chỉ cung cấp cho thầy cô tài liệu tham khảo hữu ích mà còn giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt kiến thức bài học, hiểu được cấu trúc cơ bản của tế bào và chức năng cấu trúc của tế bào.

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 3: TẾ BÀO

A. MỤC TIÊU:

  • Học sinh trình bày được cấu trúc cơ bản của tế bào bao gốm: màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy gôn gi, trung thể), nhân (nhiễm sắc thể, nhân con).
  • HS phân biệt từng chức năng cấu trúc của tế bào. HS chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

B. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, trực quan, làm việc với SGK, thông báo.

C. PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ: Tranh vẽ hình 3.1-2, bảng 3.1 SGK. HS chuẩn bị bảng trang 13 SGK.

D. TIẾN TRÌNH:

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Kiểm diện, vệ sinh.

II. KIỂM TRA BÀI CŨ:

a. Cơ thể người gồm mấy phần, là những phần nào, phần thân chứa những cơ quan nào?

b. Bằng một ví dụ, em hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể?

III. GIẢNG BÀI MỚI:

1. GIỚI THIỆU BÀI: Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên mọi cơ quan, bộ phận trong cơ thể người, tế bào có cấu trúc và chức năng như thế nào? Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cấu trúc,chức năng và hoạt động sống của thế bào.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG:

TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung bài ghi
7'

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo tế bào:

GV cho HS thực hiện SGK.

GV nhận xét,hướng dẫn HS quan sát xác định đúng các thành phần cấu tạo của tế bào.

GV mở rộng kiến thức: màng sinh chất có các lỗ nhỏ đảm bảo mối liên hệ giữa máu, nước mô. Chất tề bào chứa nhiều bào quan, trong nhân có chứa NST AND, AND qui định thành phần và cấu trúc của prôtêin đặc trưng cho loài.

HS quan sát tranh phóng to hình 3.1 SGK, một vài HS nêu thành phần cấu tạo của tế bào.

HS thảo luận chú thích đúng hình, một HS trình bày, các em khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung....

Đáp án:

Thành phần cấu tạo cơ bản của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ti thể, ribôxôm, bộ máy Gôn gi, trung thể...) và nhân.

1. Cấu tạo tế bào

Thành phần cấu tạo cơ bản của tế bào gồm: màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ti thể, ribôxôm, bộ máy Gôn gi, trung thể...) và nhân.

Tài liệu liên quan:

Đánh giá bài viết
19 8.154
Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm