Giáo án Sinh học 9 bài Di truyền liên kết

1 1.223

Giáo án Sinh học lớp 9

Giáo án Sinh học 9 bài Di truyền liên kết giúp học sinh biết được ưu thế của ruồi giấm đối với nghiên cứu di truyền, nêu được thí nghiệm của Moocgan và nhận xét kết quả thí nghiệm đó, nêu được ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết.

Giáo án Sinh học lớp 9

Giáo án Sinh học 9 bài Phát sinh giao tử và thụ tinh

Giáo án Sinh học 9 bài Cơ chế xác định giới tính

Bài 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT

A. MỤC TIÊU.

I. Kiến thức:

  • Học sinh hiểu được những ưu thế của ruồi giấm đối với nghiên cứu di truyền.
  • Mô tả và giải thích được thí nghiệm của Moocgan.
  • Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực chọn giống.

II. Kĩ năng: Phát triển tư duy thực nghiệm – quy nạp.

III. Thái độ: Say mê khoa học, yêu thích bộ môn.

B. CÁC KĨ NĂNG SỐNG:

  • Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong nhóm.
  • Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công.
  • Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

I. Phương pháp: Động não, vấn đáp, tìm – tòi, trực quan, dạy học nhóm, vấn – đáp.

II. Phương tiện: Tranh phóng to hình 13.1 SGK, nếu có thêm H 13 SGV.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

I. Ổn định tổ chức:

II. Kiểm tra bài cũ

  • Nêu những điểm khác nhau giữa NST thường và NSt giới tính?
  • Trình bày cơ chế sinh con trai hay con gái ở người? Quan niệm cho rằng sinh con trai, gái do người mẹ quyết định có đúng không?
  • Cho 1 HS làm bài tập ở góc bảng: Viết sơ đồ lai:

F1: Đậu hạt vàng, trơn x Đậu hạt xanh, nhăn

            AaBb        aabb
III. Bài mới

1. Khám phá: Từ bài tập trên, GV nêu vấn đề: Trong trường hợp các gne phân li độc lập, kết quả phép lai phân tích trên cho ra 4 kiểu hình với tỉ lệ ngang nhau. trong trường hợp các gen di truyền liên kết (cùng nằm trên 1 NST) thì chúng sẽ cho tỉ lệ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.

2. Kết nối:

Đánh giá bài viết
1 1.223
Sinh học lớp 9 Xem thêm