Giáo án Sinh học 9 bài Mối quan hệ giữa gen và ARN

1 1.247

Giáo án Sinh học lớp 9

Giáo án Sinh học 9 bài Mối quan hệ giữa gen và ARN giúp các em học sinh có thể ghi nhớ các loại ARN (mô tả sơ lược về cấu tạo và chức năng của từng loại ARN), biết được sự tạo thành ARN dựa trên mạch khuôn của gen.

Giáo án Sinh học 9 trọn bộ

Giáo án Sinh học 9 bài ADN

Bài 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN

A. MỤC TIÊU.

I. Kiến thức:

 • Học sinh mô tả được cấu tạo sơ bộ và chức năng của ARN.
 • Xác định được những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa ARN và ADN.
 • Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN đặc biệt là nêu được các nguyên tắc của quá trình này.

II. Kĩ năng: Tiếp tục phát triển kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình và tư duy phân tích, so sánh.

III. Thái độ: Say mê yêu khoa học, yêu thích bộ môn.

B. CÁC KĨ NĂNG SỐNG.

 • Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực, ứng xử giao tiếp trong nhóm.
 • Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công.
 • Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

I. Phương pháp: Động não, vấn đáp, tìm – tòi, trực quan, dạy học nhóm, vấn – đáp.

II. Phương tiện:

 • Tranh phóng to hình 17.1; 17.2 SGK.
 • Mô hình phân tử ARN và mô hình tổng hợp ARN.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

I. Ổn định tổ chức

II. Kiểm tra bài cũ

 • Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN.
 • Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống nhau và giống ADN mẹ? Nêu rõ ý nghĩa của quá trình tự nhân đôi của ADN?
 • 1 HS giải bài tập về nhà.

III. Bài mới

1. Khám phá: Như sgk.

2. Kết nối:

Đánh giá bài viết
1 1.247
Sinh học lớp 9 Xem thêm