Giáo án Sinh học 9 bài Thực hành quan sát và lắp mô hình ADN

14 1.869

Giáo án Sinh học lớp 9

Giáo án Sinh học 9 bài Thực hành quan sát và lắp mô hình ADN giúp học sinh nhanh chóng nắm được cấu trúc phân tử ADN, rèn được kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN, thao tác lắp rắp mô hình AND, thu thập và xử lí thông tin khi quan sát để lắp được từng đơn phân nucleotit trong mô hình phân tử ADN.

Giáo án Sinh học 9 trọn bộ

Giáo án Sinh học 9 bài Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Giáo án Sinh học 9 bài Đột biến gen

BÀI 20: THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ LẮP MÔ HÌNH ADN

A. MỤC TIÊU.

I. Kiến thức:

Củng cố cho HS kiến thức về cấu trúc phân tử ADN.

II. Kĩ năng:

  • Rèn kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN.
  • Rèn thao tác lắp ráp mô hình ADN.

III. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức yêu thích môn học.

B. CÁC KĨ NĂNG SỐNG.

  • Kĩ năng hợp tác, ứng xử, giao tiếp trong nhóm.
  • Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi quan sát để lắp ráp được từng đơn phân nuclêotit trong mô hình phân tử AND.
  • Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công.

C. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Phương pháp: Động não, vấn đáp, tìm – tòi, trực quan, dạy học nhóm.

2. Phương tiện: Mô hình phân tử ADN. Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN tháo dời.

D. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.

I. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

II. Kiểm tra bài cũ

  • Kiểm tra câu hỏi 1, 2.
  • Gọi HS lên làm bài tập 3, 4.

III. Bài mới
1. Khám phá: SGK
2. Kết nối:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN

GV hướng dẫn HS quan sát mô hình phân tử ADN, thảo luận:

Vị trí tương đối của 2 mạch nuclêôtit?

Chiều xoắn của 2 mạch?

Đường kính vòng xoắn? Chiều cao vòng xoắn?

Số cặp nuclêôtit trong 1 chu kì xoắn?

Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành cặp?

GV gọi HS lên trình bày trên mô hình.

Nếu có điều kiện cho HS xem năng hình hoặc đĩa về các nội dung: Cấu trúc ADN, cơ chế tự sao, cơ chế tổng hợp ARN, cơ chế tổng hợp prôtêin.

I. Quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN

HS quan sát kĩ mô hình, vạn dụng kiến thức đã học và nêu được:

  • ADN gồm 2 mạch song song, xoắn phải.
  • Đường kính 20 ăngtoron, chiều dài 34 ăngtơron gồm 10 cặp nuclêôtit / 1 chu kì xoắn.
  • Các nuclêôtit liên kết thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A – T; G – X.

Đại diện các nhóm trình bày.

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
14 1.869
Giáo án Sinh học lớp 9 Xem thêm