Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 16: Tiếng ru

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 16: Tiếng ru bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; học thuộc hai khổ thơ trong bài thơ.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết đọc bài thơ với giọng tình cảm, ngắt nhịp hợp lí.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Học sinh khá, giỏi thuộc cả bài thơ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ : Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm

- Giới thiệu bài : trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS đọc đúng các từ, ngắt nghỉ đúng nhịp các dòng, khổ thơ, hiểu nghĩa các từ mới.

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài thơ

- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ.

- Cho HS luyện đọc từng dòng thơ.

- Cho HS chia từng khổ thơ.

- Gọi HS đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Yêu cầu HS giải nghĩa các từ mới: đồng chí, nhân gian, bồi.

- Cho HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Cho cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (15 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS hiểu nội dung bài thơ và trả lời được các câu hỏi trong SGK.

* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc thành tiếng khổ thơ đầu và trả lời các câu hỏi:

+ Con ong, con cá yêu những gì? Vì sao? (Ong yêu hoa vì hoa giúp ong làm mật, cá yêu nước vì không có nước cá sẽ chết)

- Mời HS đọc thành tiếng khổ 2 và TLCH:

+ Hãy nêu cách hiểu của em về mỗi câu thơ trong khổ thơ 2?

- Cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời.

- Mời HS đọc thành tiếng khổ thơ cuối

+ Vì sao núi không chê đất thấp? Biển không chê sông nhỏ? (núi không chê đất thấp vì nhờ có đất núi mới bồi cao, biển không chê sông nhỏ vì nhờ có nước của sông mà biển mới đầy)

+ Câu thơ lục bát nào trong bài nói lên ý chính của bài thơ?

- Chốt lại: Bài thơ khuyên con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí.

c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp các em nhớ và đọc thuộc bài thơ.

* Cách tiến hành:

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bằng cách xoá dần các từ đầu dòng thơ, từng khổ thơ.

- Cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ

- Nhận xét đội thắng cuộc.

- Mời 2 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ

- Nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe

- Đọc tiếp nối từng dòng thơ.

- 1 HS chia khổ thơ

- 3 HS đọc tiếp nối từng khổ thơ trước lớp.

- 1 HS giải thích từ mới trong SGK

- Học nhóm đôi

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

- 1 HS đọc khổ 1

- Cá nhân phát biểu

- 1 HS đọc khổ 2.

- Phát biểu

- Thảo luận nhóm đôi.

- 1 HS đọc khổ thơ cuối

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- Học thuộc lòng theo hướng dẫn của GV

- Mỗi nhóm cử 1 HS thi đọc

- Lớp nhận xét.

- 2 HS thi đọc thuộc cả bài thơ.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 624
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm