Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 32: Anh Đom Đóm

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 32: Anh Đom Đóm bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung: Đom đóm rất chuyên cần. cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động; trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; thuộc 2; 3 khổ thơ trong bài.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi hợp lý khi đọc các dòng thơ, khổ thơ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, cho điểm

- Giới thiệu bài: trực tiếp

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS đọc đúng các từ, ngắt nghỉ đúng nhịp các câu dòng thơ, hiểu nghĩa các từ mới

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS quan sát tranh.

- Cho HS luyện đọc từng câu thơ.

- Cho HS chia khổ (6 khổ: mỗi khổ cách nhau 1 dòng)

- Cho HS luyện đọc từng khổ trước lớp.

- Hướng dẫn HS ngắt nghỉ hơi.

- Mời HS giải thích từ mới: Đom Đóm, chuyên cần, cò bợ, vạc.

- Cho HS đọc từng khổ trong nhóm đôi.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc đồng thanh toàn bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (12 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS hiểu và trả lời được các câu hỏi trong Sách giáo khoa.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu học sinh đọc thầm2 khổ thơ 1, 2 và trả lời câu hỏi:

+ Anh Đom Đóm lên đèn đi đâu?

+ Tìm từ tả đức tính của anh Đom Đóm?

- Yêu cầu HS đọc các khổ thơ 3, 4 và TLCH:

+ Anh Đom Đóm thấy những cảnh gì trong đêm

- Nêu câu hỏi:

+ Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm trong bài thơ?

c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp HS nhớ và đọc thuộc bài thơ.

* Cách tiến hành:

- Mời 2 HS đọc lại toàn bài thơ

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ, cả bài thơ theo cách xoá dần bảng

- Cho HS thi đua học thuộc lòng từng khổ thơ của bài thơ.

- Cho 3 HS thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ.

- Nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe và đọc thầm theo

- Đọc tiếp nối từng câu.

- Chia khổ thơ

- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn.

- Giải thích các từ khó trong bài.

- Đọc nhóm đôi.

- Các nhóm đọc tiếp nối.

- Cả lớp đọc đồng thanh.

- Đọc thầm khổ thơ 1 và 2

- Học nhóm đôi

- 1 HS đọc khổ 3, 4

- Thảo luận nhóm đôi

- Phát biểu cá nhân.

- 2 HS đọc lại toàn bài thơ.

- Đọc theo hướng dẫn của giáo viên.

- Thi đua đọc thuộc lòng từng khổ của bài thơ.

- 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm