Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 34: Báo cáo kết quả thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 34: Báo cáo kết quả thi đua “Noi gương chú bộ đội” bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung một báo cáo hoạt động của tổ, lớp.

2. Kĩ năng: Bước đầu biết đọc đúng giọng đọc một bản báo cáo. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* KNS:

  • Rèn các kĩ năng: Thu thập và xử lí thông tin, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực.
  • Phương pháp: Thảo luận nhóm.Đặt câu hỏi. Trình bày 1 phút.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- Đọc mẫu

- Cho HS xem tranh minh họa trong SGK

- Cho HS luyện đọc từng câu

- Cho HS phát hiện từ phát âm dễ sai và HD HS đọc đúng

- Cho HS chia đoạn

+ Đoạn 1: 3 dòng đầu.

+ Đoạn 2: Nhận xét các mặt.

+ Đoạn 3: Đề nghị khen thưởng.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Cho HS giải thích từ mới

- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Cho HS thi đọc

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu lớp đọc thầm cả bài và TLCH:

+ Theo em, báo cáo trên là của ai?

+ Bạn đó báo cáo với những ai?

- Mời 1 HS đọc lại bài (từ mục A đến hết).

- Cho HS học nhóm 4 để TLCH:

+ Báo cáo gồm những nội dung nào?

- Gọi HS phát biểu

- Hỏi: Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì? Cho học nhóm 4

- Gọi HS phát biểu

- Chốt lại:

+ Để thấy lớp thực hiện đợt thi đua như thế nào?

+ Để biểu dương những tập thể và cá nhân.

+ Tổng kết thành tích của lớp, của tổ, của cá nhân.

+ Để mọi người tự hào về lớp, về bản thân.

c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể hiện của bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm đoạn A

- Gọi 4 HS đọc trước lớp.

- Cho HS thi đọc

- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt

* Giáo dục: Khi nghe một ai đó báo cáo vấn đề nào đó các em phải biết lắng nghe tích cực để nắm chắc nội dung rồi trình bày lại thông tin một cách tự tin.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Lắng nghe

- Quan sát tranh.

- Tiếp nối nhau đọc từng câu.

- Đọc theo HD của GV

- 2 HS chia đoạn

- 3 HS tiếp nối đọc 3 đoạn

- 3 HS giải thích từ mới trong SGK

- Đọc nhóm đôi

- 2 HS thi đọc cả bài

- Học nhóm đôi

- 1 HS đọc.

- Học nhóm 4

- 3 HS phát biểu ý kiến.

- Học nhóm 4

- Nhiều HS phát biểu

- Học sinh luyện đọc.

- 4 HS đọc trước lớp.

- Học sinh thi đua đọc bài.

- Nhận xét bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 54
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm