Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 40: Cái cầu

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 40: Cái cầu bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung: bạn nhỏ rất yêu cha, tự hào về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra là đẹp nhất, đáng yêu nhất.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; thuộc một khổ thơ em thích.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- Đọc diễn cảm toàn bài:

- Giọng đọc tình cảm, nhẹ nhàng, thiết tha. Nhấn giọng ở những từ: vừa bắc xong, yêu sao yêu ghê, yêu hơn cả, cái cầu của cha.

- Cho HS QS tranh trong SGK

Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ.

- Cho HS luyện đọc từng dòng thơ và hướng dẫn HS đọc đúng các từ khó phát âm

- Cho HS chia từng khổ thơ (xem mỗi lần cách dòng là 1 khổ): 4 khổ

- Cho HS luyện đọc từng khổ thơ trước lớp và giải thích từ mới

- Cho HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Cho HS đọc thầm từng khổ thơ và TLCH

+ Người cha trong bài làm nghề gì?

+ Cha gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái cầu nào, được bắc qua dòng sông nào?

+ Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?

+ Bạn nhỏ rất thích chiếc cầu, vì sao?

- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài thơ.

+ Tìm câu thơ em thích nhất, giải thích vì sao em thích nhất câu thơ đó?

+ Bài thơ nói lên điều gì?

c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp các em nhớ và đọc thuộc bài thơ.

* Cách tiến hành:

- Cho HS đọc lại toàn bài thơ bài thơ.

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ, bài thơ theo cách xoá dần bảng

- Cho HS thi đua học thuộc lòng từng khổ thơ của bài thơ bằng cách hái hoa dân chủ

- Cho HS thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ

- Nhận xét HS đọc

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc thầm theo

- Quan sát tranh.

- Đọc tiếp nối 1 dòng thơ và đọc các từ khó theo hướng dẫn của GV

- Chia từng khổ thơ

- 4HS nối tiếp nhau đọc 4 khổ thơ và giải thích từ mới

- Đọc nhóm đôi.

- Cả lớp đọc đồng thanh

HS đọc thầm từng khổ thơ và TLCH

- Đọc các khổ thơ 2, 3, 4

- Đọc lại toàn bài thơ.

- Đọc theo hướng dần của GV

- 4 HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ trong bài thơ.

- 1 HS thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét

Đánh giá bài viết
1 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm