Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 50: Cùng vui chơi

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 50: Cùng vui chơi bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung, ýnghĩa: các em học sinh chơi đá cầu trong giờ ra chơi rất vui. Trò chơi giúp các em tinh mắt, dẻo chân, khỏe người. Bài thơ khuyên học sinh chăm chơi thể thao, chăm vận động trong giờ ra chơi để có sức khỏe, để vui hơn và học tốt hơn.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nhịp ở các dòng thơ, đọc lưu loát từng khổ thơ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; học thuộc lòng cả bài thơ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi bước đầu biết đọc bài thơ với giọng biểu cảm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc mẫu bài văn.

- Cho HS xem tranh minh họa.

- Cho HS luyện đọc từng câu.

- Cho HS chia từng khổ thơ (4 khổ: mỗi khổ cách nhau 1 dòng)

- Cho HS Luyện đọc từng khổ trước lớp.

- Cho HS giải thích từ mới

- Cho HS đọc nhóm đôi.

- Cho 1 HS đọc cả bài.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Gọi 1 HS đọc khổ thơ 2, 3 để TLCH:

+ Bài thơ tả hoạt động gì của HS

+ HS chơi vui và khéo như thế nào?

+ Vì sao nói chơi vui học càng vui

- Nhận xét chốt lại

- Đặt câu hỏi: Bài thơ nói lên điều gì?

- KL: Bài thơ khuyên HS chơi thể thao, chăm vận động trong giờ ra chơi để có sức khỏe, để vui hơn và học tốt hơn

c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp HS học thuộc lòng bài thơ tại lớp

* Cách tiến hành:

- Gọi 1HS đọc bài thơ

- Hướng dẫn HS học thuộc từng khổ, cả bài thơ theo cách xoá dần bảng

- Cho HS thi đọc thuộc lòng qua tổ chức “hái hoa dân chủ”

- Nhận xét, tuyên dương bạn thắng cuộc.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo GV.

- Xem tranh minh họa.

- Tự chia từng khổ

- Đọc tiếp nối từng khổ trước lớp.

- Giải thích từ mới

- Đọc nhóm đôi.

- Một HS đọc cả bài.

- 1 HS đọc

- Cá nhân phát biểu

- Phát biểu

- 1 HS đọc

- Học theo hướng dẫn của GV

- 4 HS lên chơi tổ chức.

- Chọn bạn thắng cuộc

Đánh giá bài viết
1 306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm