Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 54: Một mái nhà chung

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 54: Một mái nhà chung bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung bào vệ gìn giữ nó.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nghỉ sau mỗi dòng thơ, khổ thơ. Trả lời được các câu hỏi 1; 2; 3 trong sách giáo khoa; thuộc 3 khổ thơ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi biết trả lời được câu hỏi 4.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc diễm cảm toàn bài giọng nhẹ nhàng, vui tươi, hồn nhiên, thân ái.

- Cho HS xem tranh.

- Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ.

- Cho HS luện đọc từng dòng thơ

- Cho HS phát hiện từ khó và hướng dẫn HS đọc từ khó

- Cho HS luyện đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Cho HS giải thích các từ mới: dím, gấc, cầu vồng.

- Cho HS đọc từng khổ theo nhóm đôi

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.

* Cách tiến hành:

+ Ba khổ thơ đầu nói đến mái nhà riêng của ai

+ Mỗi mái nhà riêng có gì đáng yêu?

+ Mái nhà chung của muôn vật là gì?

+ Em muốn nói gì với người bạn chung một mái nhà?

c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp các em nhớ và đọc thuộc bài thơ.

* Cách tiến hành:

- Gọi HS đọc lại toàn bài thơ bài thơ.

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ, bài thơ.

- Cho HS thi đua HTL từng khổ thơ của bài thơ theo hình thức “Hái hoa dân chủ”

- Mời 4 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ.

- Nhận xét.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Cho 2 đội thi đọc thuộc lòng theo trò chơi “Hái hoa dân chủ”

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Đọc thầm theo

- Xem tranh trong SGK

- Mỗi HS tiếp nối đọc 2 dòng thơ.

- Đọc theo hướng dẫn của GV

- Đọc tiếp nối từng khổ thơ.

- Giải thích từ mới.

- Đọc nhóm đôi.

- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

HS đọc thầm bài thơ để TLCH

- 1 HS đọc lại toàn bài thơ.

- Học thuộc lòng theo hướng dẫn của GV

- Thi đua đọc thuộc lòng

- 4 HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm