Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 56: Bài hát trồng cây

Giáo án Tập đọc lớp 3

Giáo án Tập đọc lớp 3 bài 56: Bài hát trồng cây bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Hiểu nội dung: Cây xanh mang lại cho con người cái đẹp, ích lợi và hành phúc. Mọi người hãy hăng hái trồng cây xanh.

2. Kĩ năng: Biết ngắt nhịp đúng khi đọc các dòng thơ, khổ thơ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; thuộc lòng bài thơ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).

* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới

* Cách tiến hành:

- Hát đầu tiết.

- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Nêu lại tên bài học.

- Đọc diễm cảm toàn bài.

- Giọng nhẹ nhàng, vui tươi, hồn nhiên, nhấn giọng những từ ngữ khẳng định ích lợi và hạnh phúc của việc trồng cây.

- Cho HS luyện đọc từng dòng thơ.

- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Cho HS giải thích các từ mới

- Luyện đọc nhóm đôi.

- Cho 6 nhóm tiếp nối nhau HS đọc 5 khổ thơ.

- Cho cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.

* Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc thầm bài thơ để TLCH:

+ Cây xanh mang lại những gì cho con người?

+ Hạnh phúc của người trồng cây là gì?

+ Tìm những từ được lặp đi lặp lại trong bài thơ. Nêu tác dụng của chúng?

- Chốt lại: Đó là từ “Ai trồng cây / người đó…. Em trồng cây”

Cách sử dụng điệp ngữ như một điệp khúc trong bài hát khiến người đọc dễ nhớ, dễ thuộc, nhấn mạnh ý khuyến khích mọi ngýời hãng hái trồng cây.

- KL: Nêu ý nghĩa bài thơ

c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút)

* Mục tiêu: Giúp các em nhớ và đọc thuộc bài thơ.

* Cách tiến hành:

- Mời HS đọc lại toàn bài thơ.

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.

- Cho HS thi đua HTL từng khổ thơ của bài thơ.

- Mời 4 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ.

- Nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay.

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

- Lắng nghe.

- Tiếp nối đọc từng dòng thơ

- 5HS đọc từng khổ thơ

- 3HS giải thích.

- Đọc nhóm đôi

- 6 nhóm tiếp nối đọc 5 khổ

- Cả lớp đọc đồng thanh

- Đọc thầm bài thơ

- Học cá nhân

- Phát biểu

- 1 HS Đọc lại toàn bài thơ.

- Học thuộc lòng theo hướng dẫn.

- Thi đua đọc thuộc lòng từng khổ của bài thơ.

- 4 HS đọc thuộc lòng bài thơ.

- Nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 376
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tập đọc 3 Xem thêm