Giáo án Tập làm văn lớp 3 bài 1: Nói về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

1 136

Giáo án Tập làm văn lớp 3

Giáo án Tập làm văn lớp 3 bài 1: Nói về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Trình bày được một số thông tin về tổ chức Đội Thiếu Niên Tiền phong Hồ Chí Minh. (Bài tập 1).

2. Kĩ năng: Điền đúng nội dung vào mẫu “Đơn xin cấp thẻ đọc sách”(bài tập 2).

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* Lưu ý: Giáo viên nói một số thông tin về Đội TNTP Hồ Chí Minh cho học sinh biết.

* HCM:

  • Chủ đề: Bác Hồ là tấm gương cao cả, suốt đời hy sinh vì tự do, độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
  • Nội dung: Lời hứa “Thực hiện năm điều Bác Hồ dạy”. Giáo dục học sinh noi gương Bác Hồ “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” (liên hệ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

- Giới thiệu bài – Ghi tựa.

2. Các hoạt động chính:

a. Hoạt động 1: Nói về Đội Thiếu niên Tiền phong (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh làm tốt bài tập 1 theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

GV yêu cầu HS đọc và trả lời các câu hỏi gợi ý (BT1).

- Đội thành lập ngày nào ở đâu?

- Những đội viên đầu tiên là ai?

 

 

- Đội được mang tên Bác Hồ khi nào?

 

- Huy hiệu của đội thế nào?

 

- Tên bài hát của Đội là gì? Tác giả là ai?

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung.

 

b. Hoạt động 2: Điền vào tờ giấy in sẵn (12 phút)

* Mục tiêu: Giúp học sinh làm tốt bài tập 2 theo yêu cầu.

* Cách tiến hành:

GV có thể nói 1 số thông tin về Đội TNTP HCM cho HS biết

Bài tập 2:

Yêu cầu HS đọc đề

- GV cho HS quan sát mẫu đơn trong sách giáo khoa.Nêu hình thức của mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách.-GV gợi ý:

- Mẫu đơn gồm có các phần : -Quốc hiệu tiêu ngữ.

 

 

 

 

 

 

-Nguyện vọng và lời hứa.

 

- Gọi HS đọc bài viết.Cả lớp và GV nhận xét

3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):

* HCM: Giáo dục học sinh noi gương Bác Hồ “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào”.

- Gọi HS đọc đơn xin cấp thẻ đọc sách. Nêu một số câu hỏi về Đội.

- Về xem lại bài, nhớ mẫu đơn, thực hành điền chính xác.

- Hát vui.

 

- 2 HS lập lại.

 

 

 

 

 

 

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

 

- Ngày 15-5-1941 tại Pác Bó, Cao Bằng

- Đội trưởng Nông Văn Dền và 4 đội viên khác: Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mì, Lý Thị Xậu.

- Đội được mang tên Bác Hồ ngày 30-1-1970.

- Vẽ một búp măng màu xanh khoẻ mạnh trên nền cờ Tổ Quốc.

- Là Đội ca do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác.

- Đại diện các nhóm lên thi nói về tổ chức đội TNTP.

 

 

 

 

 

 

 

-1 HS đọc yêu cầu BT2.

 

 

 

- Cộng hoà……..Độc lập…..

- Địa điểm ngày, tháng, năm viết đơn

- Tên đơn

- Địa chỉ gửi đơn.

- Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, lớp, trường của người viết đơn.

Tên và chữ ký của người làm đơn

- Mỗi HS tự ghi vào mẫu đơn của mình nguyện vọng và lời hứa.

- HS làm bài vào vở.

 

 

 

- 3HS trả lời.

Đánh giá bài viết
1 136
Giáo án điện tử Tập làm văn 3 Xem thêm