Giáo án Tập làm văn lớp 3 bài 17: Kể về lễ hội

1 38

Giáo án Tập làm văn lớp 3

Giáo án Tập làm văn lớp 3 bài 17: Kể về lễ hội bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 3 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức: Nắm được kiến thức về kể chuyện thông qua tranh ảnh.

2. Kĩ năng: Bước đầu kể lại được quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội trong một bức tranh.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; có ý ‎thức “Rèn chữ - Giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác.

* KNS:

  • Rèn các kĩ năng: Tư duy sáng tạo. Tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu. Giao tiếp: lắng nghe và phản hồi tích cực.
  • Phương pháp: Làm việc nhóm-chia sẻ thông tin. Trình bày 1 phút. Đóng vai.

ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

  • Giáo viên: Bảng phụ.
  • Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (5 phút):

- Bài cũ: Gọi học sinh lên làm bài tập tiết trước.

- Nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.

2. Các hoạt động chính:

- Hát đầu tiết.

- 2 em thực hiện.

 

- Nhắc lại tên bài học.

a. Hoạt động 1: Quan sát ảnh (10 phút)

* Mục tiêu: HS biết quanh cảnh, việc làm của người tham gia lễ hội

* Cách tiến hành:

- Viết lên bảng 2 câu hỏi:

+ Quang cảnh trong từng bức ảnh như thế nào?

+ Những người tham gia lễ hội đang làm gì?

- Gọi 1 HS đọc câu hỏi

- Yêu cầu HS quan sát 2 bức ảnh trong SGK theo nhóm đôi để TLCH trên.

 

 

 

 

 

 

b. Hoạt động 2: HS thực hành kể (15 phút)

* Mục tiêu: HS biết kể về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội.

* Cách tiến hành:

- Cho HS tập kể theo cặp

- Gọi đại diện các nhóm lên thi kể

 

 

- Cho HS nhận xét

- GV nhận xét, chốt lại.

* Giáo dục: chúng ta phải tìm hiểu một số lễ hội của đất nước và góp phần vào việc giữ gìn nét văn hoá riêng của đất nước ta.

3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):

- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.

- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

 

 

 

 

 

 

 

- 1 HS đọc

- Quan sát ảnh minh họa và trao đổi để TLCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Từng cặp HS tập kể

- Từng cặp HS tiếp nối nhau giới thiệu quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội.

- HS cả lớp nhận xét.

Đánh giá bài viết
1 38
Giáo án điện tử Tập làm văn 3 Xem thêm