Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện - Người làm đồ chơi

1 1.035

Giáo án Tiếng Việt lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện - Người làm đồ chơi giúp các em học sinh hiểu được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện "Người làm đồ chơi" được sắp xếp dựa vào các tranh, biết nhận xét lời kể của bạn và kể tiếp được lời kể của bạn.

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 6 bài: Tập đọc - Mẩu giấy vụn

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài Đàn bê của anh Hồ Giáo

MÔN: KỂ CHUYỆN

NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

2. Kỹ năng: Thể hiện lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.

3. Thái độ: Biết theo dõi, nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

II. Chuẩn bị

  • GV: Tranh minh hoạ của bài tập đọc. Bảng ghi sẵn câu hỏi gợi ý của từng đoạn.
  • HS: SGK.

III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

1. Khởi động (1')

2. Bài cũ (3') Bóp nát quả cam.

  • Gọi HS lên bảng kể lại câu chuyện Bóp nát quả cam.
  • Nhận xét, cho điểm HS.

3. Bài mới

Giới thiệu: (1')

Giờ Kể chuyện hôm nay lớp mình cùng kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Người làm đồ chơi.

Phát triển các hoạt động (27')

Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện

a) Kể lại từng đoạn truyện theo gợi ý

Bước 1: Kể trong nhóm

GV chia nhóm và yêu cầu HS kể lại từng đoạn dựa vào nội dung và gợi ý.

Bước 2: Kể trước lớp

Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày trước lớp.

Sau mỗi lượt HS kể, gọi HS nhận xét từng bạn theo các tiêu chí đã nêu.

- Hát

- 3 HS kể phân vai (người dẫn chuyện, Vua, Trần Quốc Toản).

- 1 HS kể toàn truyện.

- HS kể chuyện trong nhóm. Khi 1 HS kể thì HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn.

- Mỗi nhóm cử 1 HS lên trình bày, 1 HS kể 1 đoạn của câu chuyện.

- Truyện được kể 3 đế 4 lần.

- Nhận xét.

- Bác Nhân là người làm đồ chơi bằng bột màu.

 

Đánh giá bài viết
1 1.035
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm