Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 13: Kể chuyện - Người con của Tây Nguyên

1 176
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3
KỂ CHUYỆN
NGƯỜI CON CỦA TÂY NGUYÊN
I. MỤC TIÊU
Biết kể một đoạn truyện theo lời một nhân vật.
Biết nghe nhận xét lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
Tranh minh ho bài tập đọc, các đoạn truyện (phóng to nếu thể).
Ảnh chụp anh hùng Núp sau năm 1975 (nếu có).
Bảng ph ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CH YẾU
1. KIỂM TRA BÀI (4 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu đọc trả lời câu hỏi về nội dung bài tập đọc Người con của
Tây Nguyên
2. DẠY - HỌC I MỚI
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Kể chuyện
* Hoạt động 1: c định yêu cầu (1 phút)
Mục tiêu
- Biết k một đon truyn theo li một nhân vt.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
Cách tiến hành
- Gọi HS đọc yêu cầu của phần kể chuyện.
- Yêu cầu HS đọc đoạn kể mẫu.
- Hỏi: Đoạn này kể lại nội dung của đoạn
nào trong truyện, được kể bằng lời của ai ?
- Hỏi: Ngồi anh hùng Núp, các em còn
thể kể lại truyện bằng lời của những nhân
vật o ?
* Hoạt động 2 : Kể theo nhóm ( 9 phút )
Mục tiêu
- Biết k một đoạn truyện theo lời mt nhân
vật.
- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
Cách tiến hành
- Chia HS thành nhóm nhỏ yêu cầu HS kể
chuyện theo nhóm.
* Hoạt động 3 : Kể trước lớp ( 9 phút)
Mục tiêu
- Biết kể một đoạn truyn theo li một nhân
vật.
- Tp kể lại một đon của câu chuyện
Người con i Tây Ngun bng lời của
một nhân vật.
- 2 HS đọc, cả lớp theo dõi bài trong
SGK.
- Đoạn truyện kể lại nội dung đoạn 1, kể
bằng lời của anh hùng Núp.
- thể kể theo lời của anh Thế, của cán
bộ, hoặc của một người trong làng Kông
Hoa.
- Mỗi nhóm 3 HS. Mỗi HS chọn một vai
để kể lại đoạn truyện mình thích. Các
HS trong nhóm theo dõi và góp ý cho
nhau.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
Cách tiến hành
- Yêu cầu c nhóm kể.
- Tuyên dương HS k tốt.
- 2 nhóm HS kể trước lớp, cả lớp theo
dõi, nhận xét bình chọn nhóm kể hay
nhất.
Củng cố, dặn (4 phút)
- Hỏi: Em biết được điều qua câu chuyện
trên ?
- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị
bài sau.
- HS tự do phát biểu ý kiến: Anh hùng
Núp là một người con tiêu biểu của Tây
Nguyên./ Anh hùng Núp dân làng
Kông Hoa đánh giặc rất giỏi./ ...
Tham khảo chi tiết các i giáo án lớp 3 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-3

Giáo án Kể chuyện lớp 3

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 13: Kể chuyện - Người con của Tây Nguyên được biên soạn chi tiết cho các thầy cô tham khảo giảng dạy hướng dẫn các em học sinh hiểu kể 1 đoạn của câu chuyện theo lời nhân vật. Đồng thời, nghe bạn kể và nhận xét bạn. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 3 phần Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 3 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 176
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm