Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 14: Chính tả Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3
CHÍNH TẢ
NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ
I. MỤC TIÊU
Nghe - viết chính xác đoạn từ Sáng hôm y .. lững thững đằng sau trong bài Người liên lạc nhỏ.
Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ay/ây, l/n hoặc i/iê.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
Bảng viết sẵn các bài tập chính tả.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
1. KIỂM TRA BÀI (4 phút)
- Gọi HS đọc vàviết các từ khó của tiết chính tả trước: huýt sáo, hít thở, suýt ngã, nghỉ ngơi, vẻ mặt,..
- Nhận xét, cho điểm HS.
2. DẠY - HỌC I MỚI
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Giới thiệu bài (1 phút)
- Tiết chính tả này các em viết đoạn từ Sáng
hôm ấy .. lững thững đằng sau trong bài Người
liên lạc nhỏ làm các bài tập chính tả phân
biệt ay/ây, l/n hoặc i/iê.
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính t (18
phút)
Mục tiêu
- Nghe - viết chính xác đoạn từ Sáng m ấy ..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
lững thững đằng sau trong bài Người liên lạc
nhỏ.
Cách tiến hành
a) Trao đổi v nội dung đoạn văn
- GV đọc đoạn n lần 1.
- Hỏi : Đoạn n những nhân vật nào?
b) Hướng dẫn cách trình bày
- Hỏi: Đoạn văn mấy câu?
- Hỏi: Trong đoạn văn những chữ nào phải viết
hoa? Vì sao?
- Hỏi: Lời của nhân vật phải viết như thế o?
- Hỏi: Những dấu câu nào được sử dụng trong
đoạn văn?
c) Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết
chính tả.
- Yêu cầu HS đọc viết lại các từ vừa tìm
được.
d) Viết chính tả
e) Soát lỗi
- Theo dõi, sau đó 2 HS đọc lại.
- nhân vật anh Đức Thanh, Kim Đồng
ông ké.
- Đoạn văn 6 câu.
- Tên riêng phải viết hoa: Đức Thanh, Kim
Đồng, Nùng, Quảng. Các ch đầu câu:
Sáng, Một, Ông, Nào, Trông
- Sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu
dòng.
- Dấu chấm, dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu
chấm than.
- HS nêu: Điểm hẹn, mỉm cười, cửa tay,
Quảng, lững thững,...
- 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào
vở nháp.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
g) Chấm bài
* Hoạt động 2: HD m BT chính tả (10 phút)
Mục tiêu
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ay/ây,
l/n hoặc i/iê.
Cách tiến hành
+Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
+ i 3 : Tiến hành tương tự như bài 2.
* Hoạt động cuối: Củng cố, dặn (3 phút)
- Nhận xét tiết học, bài viết HS.
- Dặn HS về nhà ghi nh c quy tắc chính tả,
HS nào viết xấu, sai 3 lỗi trở n phải viết lại bài
chuẩn bị bài sau.
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- 2 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào
vở nháp.
- Đọc lại lời giải làm bài vào vở.
- Lời giải
a) Trưa nay - nằm - nấu cơm - nát - mọi lần.
b) Tìm nước - dìm chết - chim gáy - liền -
thốt hiểm.
Tham khảo chi tiết các i giáo án lớp 3 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-3

Giáo án Chính tả lớp 3

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 14: Chính tả Nghe - viết: Người liên lạc nhỏ được biên soạn chi tiết các phần cho các thầy cô tham khảo giúp các em học sinh nghe - viết chính xác một đoạn trong bài Người liên lạc nhỏ, biết viết hoa các tên riêng. Đồng thời, làm đúng bài tập phân biệt cặp vần dễ lẫn (au/âu), âm đầu (l/n), âm giữa vần (i/iê). Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 3 phần Chính tả: Người liên lạc nhỏ soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 3 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 297
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng Việt 3 Xem thêm