Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 11: Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

1 148
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN
I. Mục tiêu:
- Xác định được đề tài, nội dung hình thức trao đổi.
- Biết đóng vai, trao đổi một cách t nhiên, tự tin thân ái để đạt được mục đích đề
ra.
- Biết cách nói, thuyết phục đối tượng đang thực hiện trao đổi với mình người
nghe.
II. Đồ dùng dạy học:
- Sách truyện đọc lớp 4.
- Bảng phụ ghi sẵn tên truyện hay nhân vật nghị lực , ý chí vươn lên.
- Bảng lớp viết sẵn đ bài một vài gợi ý trao đổi.
III. Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC:
- Gọi 2 cặp HS thực hiện trao đổi ý kiến về
nguyện vọng học thêm môn năng kiếu.
- Gọi HS nhận xét nội dung, cách tiến hành nội
dung trao đổi của các bạn.
- 4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Nhận xét theo các tiêu chí đã nêu
tuần 9.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Nhận xét, cho điểm từng HS .
2. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:
- tuần 9 các em đã luyện tập trao đổi ý kiến
với người thân về việc muốn học thêm một môn
năng khiếu. Hôm nay, các em s luyện tập, trao
đổi về một tấm gương ý chí, nghị lực vươn
lên trong cuộc sống.
b. Hướng dẫn trao đổi:
* Phân tích đề bài:
-Kiểm tra HS việc chuẩn bị truyện nhà.
- Gọi HS đọc đề bài.
- Hỏi: +Cuộc trao đổi diễn ra giữa ai với ai?
+Trao đổi về nội dung gì?
+Khi trao đổi cần chú ý điều gì?
- Gv giảng dùng phấn màu gạch chân dưới
- Lắng nghe.
- Tổ trưởng tổ báo cáo việc chuẩn bị
bài của các thành viên trong tổ.
- 2 HS đọc thành tiếng.
+ Cuộc trao đổi diễn ra giữa em với
người thân trong gia đình: bố mẹ, ông
bà, anh , chị, em..
+ Trao đổi về một người ý chí
vươn lên.
+ Khi trao đổi cần chú ý nội dung
truyện. Truyện đó phải cả 2 người
cùng biết khi trao đổi phải thể hiện
thái độ khâm phục nhân vật trong
truyện.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
các từ: em với người thân cùng đọc một truyện,
khâm phục, đóng vai,…
+ Đây cuộc trao đổi giữa em với gia đình: bố
mẹ, anh chị, ông bà. Do đó, khi đóng vai thực
hiện trao đổi trên lớp học thì một bạn sẽ đóng vai
ông, bà, bố, mẹ, hay anh, chị của bạn kia.
+Em người thân phải cùng biết nội dung
truyện về người ý chí, nghị lực vươn lên, thì
mới tiến hành trao đổi được với nhau. Nếu một
mình em biết thì người thân chỉ nghe em kể
chuyện rồi mới thể trao đổi cùng em.
+Khi trao đổi cần phải thể hiện thái độ khâm
phục nhân vật trong truyện.
* Hướng dẫn tiến hành trao đổi:
- Gọi 1 HS đọc gợi ý.
- Gọi HS đọc tên các truyện đã chuẩn bị.
- Treo bảng phụ tên nhân vật nghị lực ý chí
vươn lên.
Nhân vật của các bài trong SGK.
+Nhân vật trong truyện đọc lớp 4.
-1 HS đọc thành tiếng.
-Kể tên truyện nhân vật mình đã chọn.
-Đọc thầm trao đổi để chọn bạn, chọn
đề tài trao đổi.
Nguyễn Hiền, Lê-ô-nac-đô-đa Vin-
xi, Cao Quát, Bạch Thái Bưởi,
Duy Ứng, Nguyễn Ngọc Kí,…
Niu-tơn(cậu Niu-tơ), Trần

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 tuần 11: Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân giúp học sinh hiểu được xác định được đề tài trao đổi, nội dung, hình thức trao đổi. Đồng thời, biết đóng vai trao đổi tự nhiên, tự tin, thân ái, đạt mục đích đặt ra. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng việt 4

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN

I. Mục tiêu:

- Xác định được đề tài, nội dung hình thức trao đổi.

- Biết đóng vai, trao đổi một cách tự nhiên, tự tin thân ái để đạt được mục đích đề ra.

- Biết cách nói, thuyết phục đối tượng đang thực hiện trao đổi với mình và người nghe.

II. Đồ dùng dạy học:

- Sách truyện đọc lớp 4.

- Bảng phụ ghi sẵn tên truyện hay nhân vật có nghị lực , ý chí vươn lên.

Bảng lớp viết sẵn đề bài và một vài gợi ý trao đổi.

Tham khảo chi tiết trọn bộ giáo án - Tập làm văn 

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập làm văn - Luyện tập trao đổi ý kiến được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 148
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm