Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 16: Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật

1 325
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I. Mục tiêu:
Viết bài văn miêu tả đồ chơi em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết
bài.
Văn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của
mình với đồ chơi đó.
II. Đồ dùng dạy học:
HS chuẩn bị dàn ý tiết trước.
III. Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ.
- Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội hoặc trò
chơi của địa phương mình.
- Nhận xét cho điểm HS.
2. Dạy- học bài mới
a) Giới thiệu bài
- Những tiết học trước các em đã tập quan sát đ
chơi, lập dàn ý tả đồ chơi. Hôm nay các em sẽ viết
- HS hát
- HS thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh.
b) Hướng dẫn viết bài
* Tìm hiểu bài
- Gọi HS đọc đề bài.
- Gọi HS đọc gợi ý.
- Gọi HS đọc lại dàn ý của mình.
* Xây dựng dàn ý
+ Em chọn cách mở bài nào? Đọc mở bài của em.
- Gọi HS đọc phần thân bài của mình.
+ Em chọn kết bài theo hướng nào? Hãy đọc phần
kết bài của em.
c) Viết bài
- HS tự viết bài vào vở.
- GV thu, chấm một số bài nêu nhận xét chung.
4. Củng cố, dặn
- Nhận xét chung về bài làm của HS.
- Dặn HS nào cảm thấy bài của nh chưa tốt thì
về nhà viết lại nộp vào tiết học sau.
- Chuẩn bị bài Đoạn văn trong bài văn miêu tả
đồ vật.
- Nhận xét tiết học.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- 2 HS đọc dàn ý.
+ 2 HS trình bày: mở bài trực tiếp
mở bài gián tiếp.
- 1 HS đọc
+ 2 HS trình bày: kết bài mở rộng,
kết bài không mở rộng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tham khảo chi tiết các bài giáo án lớp 4 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-4

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 16: Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giảng dạy hướng dẫn các em học sinh viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Mời các thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 325
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm