Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 17: Luyện từ và câu - Câu kể Ai làm gì?

1 127
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
LUYỆN TỪ CÂU
CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I. Mục tiêu:
Hiểu được cấu tạo bản của câu kể Ai làm gì?
Tìm được bộ phận chủ ngữ vị ngữ của câu kể Ai làm gì?
Sử dụng linh hoạt, sáng tạo câu kể Ai làm gì? Khi nói hoặc viết văn.
II. Đồ dùng dạy học:
Đoạn văn BT1, phần nhận xét viết sẵn trên bảng lớp.
Giấy khổ to bút dạ.
BT1 phần Luyện tập viết vào bảng phụ.
III. Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định
2. KTBC:
- Yêu cầu 4 hS lên bảng viết 4 câu kể tự chọn
theo các yêu cầu BT2.
- Gọi HS dưới lớp trả lời câu hỏi: Thế nào câu
kể? Cuối câu kể dùng dấu gì?
- Nhận xét câu trả lời của HS cho điểm.
- 4 HS viết bảng lớp.
- 2 HS trả lời.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Gọi HS nhận xét câu kể bạn viết.
- Nhận xét, sửa chữa câu cho điểm HS.
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài mới:
- Viết trên bảng câu văn: Chúng em đang học
bài.
- Hỏi: + Đây kiểu câu gì?
- u văn trên câu kể. Nhưng trong câu kể
nhiều ý nghĩa. Vậy câu này ý nghĩa như thế
nào? Các em cùng học bài hôm nay.
b) Tìm hiểu dụ:
Nhận xét 1,2:
- Gọi HS đọc yêu cầu nội dung.
- Viết bảng câu: Người lớn đánh trâu ra cày.
- Trong u văn trên: từ chỉ hoạt động: đánh trâu
ra cày, từ chỉ người hoạt động người lớn.
- Phát giấy bút dạ cho nhóm HS. Yêu cầu HS
hoạt động trong nhóm. Nhóm nào làm xong
trước dán phiếu lên bảng.
- Nhận xét câu trả lời của bạn.
- Hs đọc câu văn.
+ Câu văn: Chúng em đang học bài
câu kể.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc yêu cầu NX 1.
- 2 em đọc đoạn văn.
- 1 HS đọc yêu cầu NX 2.
- 1 HS đọc câu văn.
- Lắng nghe.
- 4 HS ngồi 2 bàn trên dưới thảo
luận,làm bài.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Nhận xét , kết luận lời giải đúng.
- Câu: Trên nương, mỗi người một việc cũng
câu kể nhưng không có từ chỉ hoạt động, vị ngữ
của câu cụm danh từ.
Nhận xét 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
+ Câu hỏi cho từ ngữ chỉ hoạt động gì?
+ Muốn hỏi cho từ ngữ chỉ người hoạt động ta
nên hỏi như thế nào?
- Gọi HS đặt câu hỏi cho từng câu kể (1 hs đặt 2
câu: 1 câu hỏi cho từ ngữ chỉ hoạt động, 1 câu
hỏi cho từ ngữ chỉ người hoặc vật hoạt động)
- Nhận xét phần HS đặt câu kết luận câu hỏi
- Nhận xét , hoàn thành phiếu.
- Lắng nghe.
-1 HS đọc thành tiếng.
+ câu: Ngưới lớn làm gì?
- Hỏi: Ai đánh trâu ra cày?
- 2 HS thực hiện. 1 HS đọc câu kể, 1
HS đọc câu hỏi.
Câu
Từ ngữ chỉ hoạt động
Từ ngữ chỉ người
Hoặc vật hoạt động
3. Các cụ già nhặt cỏ đốt lá.
4. Mấy chú bắc bếp thổi cơm.
5. Các mẹ tra ngô.
Nhặt cỏ, đốt
Bắc bếp thổi cơm
Tra ngô
Các cụ già
Mấy chú
Các mẹ

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 17: Luyện từ và câu - Câu kể Ai làm gì? là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giảng dạy giúp học sinh nhanh chóng biết được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì? Nhận ra 2 bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu kể Ai làm gì? Từ đó, biết vận dụng kiểu câu kể Ai làm gì vào bài viết. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 127
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm