Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 19: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Tài năng

1 1.116
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt 4
Luyện từ câu
Mở rộng vốn từ: TÀI NĂNG
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Biết thêm một số từ ngữ (k cả tục ngữ, từ Hán Việt) nói về tài ng
của con người;
2. Kỹ năng: biết xếp c từ Hán Việt theo hai nhóm nghĩa và đặt câu với một từ đã
xếp; hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người.
3. Thái độ: Gd HS ý thức học tập tốt.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Từ điển tiếng việt, hoặc một vài trang phô từ điển tiếng Việt phục vụ cho bài
học. 4 - 5 tờ giấy phiếu khổ to kẻ bảng phân loại từ BT1.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS n bảng đặt câu xác định chủ
ngữ trong câu kể Ai làm ?
- Gọi HS nhận xét u trả lời của bạn bài
của bạn làm trên bảng.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ghi đề.
b. Hướng dẫn làm bài tập:
- 3 HS lên bảng viết.
- Lắng nghe.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung.
- HS thảo luận tìm từ,
- Gọi các nhóm khác bổ sung.
- Nhận xét, kết luận các từ đúng.
a. Các từ có tiếng “tài" nghĩa khả
năng hơn người bình thường .
b. Các từ tiếng tài nghĩa "tiền của"
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS t làm bài.
- Gọi HS đọc u - đặt với từ:
+ HS tự chọn trong số từ đã tìm được trong
nhóm a.
- HS cả lớp nhận xét câu bạn đặt. Sau đó HS
khác nhận xét câu dùng với từ của bạn để
giới thiệu được nhiều câu khác nhau với cùng
một từ.
- Đối với từ thuộc nhóm b tiến hành tương tự
như nhóm a.
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Hoạt động trong nhóm.
- Bổ sung các t nhóm bạn chưa có.
- Đọc thầm lài các từ các bạn chưa tìm
được.
+ Tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức,
tài năng,…
+ Tài trợ, tài nguyên, tài sản, tiền tài,…
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS tự làm bài tập vào vở
- HS thể đặt:
+ Bùi Xuân Phái một hoạ sĩ tài hoa.
+ Anh hùng lao động Hồ Giáo người
công nhân rất tài năng.
+ Đoàn địa chất đang thăm tài nguyên
vùng núi phía Bắc.
- 1 HS đọc thành tiếng + Suy nghĩ nêu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Nghĩa bóng của các câu tục ng nào ca ngợi
sự thông minh , tài trí của con người ?
- Hãy đọc lại các câu tục ngữ, thành ngữ đã
học hoặc đã viết nội dung như đã nêu
trên .
Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS t làm bài.
a) Ca ngợi con người tinh hoa, thứ quý giá
nhất của trái đất
b) Ý nói tham gia hoạt động, làm việc mới
bộc lộ được khả ng của nh
c) Ca ngợi những người t hai bàn tay trắng,
nhờ tài chí, đã làm nên việc lớn
- Gọi HS đọc câu tục ngữ em thích giải
thích sao lại thích câu đó .
- Cho điểm những HS giải thích hay.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tìm thêm các câu tục ngữ,
thành ng nội dung nói về chủ điểm tài
năng chuẩn b bài sau.
a) Người ta hoa đất .
b) Nước nên hồ
Tay không nổi đồ mới ngoan .
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS tự làm bài tập vào vở
+ HS tự chọn đọc các câu tục ngữ
+ Người ta hoa của đất.
- HS cả lớp.
Tham khảo chi tiết các bài giáo án lớp 4 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 19: Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Tài năng giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện, phân bố nội dung giảng dạy chính yếu, phù hợp giúp cho học sinh hiểu được thuộc chủ điểm trí tuệ, tài năng và biết sử dụng các từ đã học để đặt câu và chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực. Đồng thời, biết được một số câu tục ngữ gắn với chủ điểm. Mời các thầy cô tham khảo giảng dạy.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tài năng soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.116
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm