Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 23: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Tập làm văn
ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS nắm được đặc điểm, nội dung hình thức của đoạn văn
trong bài văn miêu tả cây cối.
2. năng: Nhận biết bước đầu biết xây dựng các đoạn văn tả cây cối.
3. Thái độ: ý thức chăm sóc bảo vệ cây trồng.
II. Đồ dùng dạy học:
Tranh minh hoạ một số loại cây n cây gạo, cây trám đen
III. Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài :
- Yêu cầu 2 học sinh nhắc lại dàn ý
bài văn miêu tả cây cối đã học .
- Nhận xét chung.
2/ Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ghi đề.
b. Hướng dẫn nhận xét
Bài 1và 2 : Yêu cầu 1 HS đọc đ bài:
- Gọi HS đọc 2 bài đọc "Cây gạo"
- 1 - 2 HS nêu:
- Lắng nghe.
- HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến.
- Yêu cầu cả lớp GV nhận xét , sửa
lỗi cho điểm những học sinh ý
kiến hay nhất .
Bài 3 : Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài .
- Gọi 1 HS đọc lại bài "Cây gạo"
+ Hãy cho biết nội dung của mỗi đoạn
văn nói lên ý ?
- Hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu
GV giúp HS những HS gặp khó khăn
+ Gọi HS lần lượt đọc kết quả bài làm.
+ Hướng dẫn HS nhận xét bổ sung
nếu
c. Ghi chú:
d. Luyện tập
Bài 1 : Yêu cầu 1 HS đọc đề bài :
- Gọi 1 HS đọc bài "Cây trám đen"
- Hướng dẫn học sinh thực hiện yêu
cầu.
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn
+ Lắng nghe GV để nắm được cách làm
bài .
- Tiếp nối nhau phát biểu.
+ Bài "Cây gạo" 3 đoạn, mỗi đoạn mở
đầu những chỗ lùi vào một chữ đầu dòng
kết thức chỗ chấm xuống dòng .
- 1HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài.
+ Lắng nghe GV để nắm được cách làm bài
+ 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi sửa cho
nhau
- Tiếp nối nhau phát biểu.
a/ Đoạn 1: Tả thời kì ra hoa.
b/ Đoạn 2: Tả cây gạo hết mùa hoa
c/ Đoạn 3: Tả cây gạo thời ra quả.
- 2 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm.
- 1 HS đọc thành tiếng .
- Lớp thực hiện theo yêu cầu.
- Tiếp nối nhau phát biểu.
+ Bài "Cây trám đen" có 4 đoạn , mỗi đoạn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến.
- Yêu cầu cả lớp GV nhận xét, sửa
lỗi cho điểm những học sinh ý
kiến hay nhất .
Bài 2 : - Yêu cầu 1 HS đọc đ bài:
- Hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu
- GV gợi ý cho HS:
- GV giúp HS những HS gặp khó khăn
+ Yêu cầu HS phát biểu ý kiến.
- Yêu cầu cả lớp GV nhận xét, sửa
lỗi cho điểm những học sinh ý
kiến hay nhất .
mở đầu những chỗ lùi vào một chữ đầu
dòng kết thức chỗ chấm xuống dòng.
+ Nội dung mỗi đoạn:
a/ - Tả bao quát thân cây, cành cây, cây
trám đen .
b/ - Nói về hai loại trám đen: trám đen tẻ
trám đen nếp.
c/ - Nói về ích lợi của trám đen .
d/- Tình cảm của người tả đối với y trám
đen .
- 1 HS đọc thành tiếng
- Lắng nghe GV gợi ý
- Lớp thực hiện theo yêu cầu.
- Tiếp nối nhau phát biểu:
- Nhà em trồng rất nhiều chuối. Cây chuối
hầu như không bỏ đi thứ gì. Củ chuối, thân
chuối dùng để nuôi lợn ...
+ Em rất thích cây xoài được trồng trước
sân nhà em Cây xoài chẳng những cho
nhiều quả ngọt còn che bóng mát...
- HS lớp lắng nghe nhận xét bổ sung
nếu có.

Giáo án Tập làm văn lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 23: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài hướng dẫn các em học sinh hiểu được kiến thức những đặc điểm đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. Đồng thời, nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng các đoạn văn miêu tả cây cối. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Tập làm văn lớp 4 tuần 23: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
3 1.508
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm