Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 25 - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4
Luyện từ câu
CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ: AI GÌ?
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: HS hiểu được Ý nghĩa của bộ phận ch ngữ trong câu kể Ai
gì?
2. năng: Nhận biết được câu kể Ai gì? trong đoạn văn và xác định được
chủ ngữ của câu tìm được được (BT1, mục III); biết ghép các bộ phận cho trước
thành câu kể theo mẫu đã học (BT2); đặt được câu kể Ai gì? với từ ngữ cho
trước làm chủ ngữ (BT3).
3. Thái độ: Giáo dục HS nói viết đúng ngữ pháp.
II. Đồ dùng dạy - học:
Hai tờ giấy khổ to viết 4 câu kể Ai gì? (1, 2 , 4, 5) trong đoạn văn phần
nhận xét. 1 tờ giấy khổ to viết sẵn 5 câu kể Ai gì? (3 , 4, 5, 6, 8) trong đoạn văn
bài tập1
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiếm tra bài cũ:- Gọi 3 HS lên bảng
tìm những từ ngữ miêu tả trong đó vị
ngữ trong câu kể Ai ?
+ Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:
- Trong câu kể Ai gì? vị ngữ do từ loại
- HS thực hiện viết các câu văn hoặc câu
thơ trong đó kiểu câu kể Ai gì?
- HS đứng tại chỗ đọc.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nào tạo thành? ý nghĩa gì?
- Nhận xét, kết luận cho điểm HS
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: ghi đề.
b. Tìm hiểu dụ:
Bài 1:Yêu cầu HS đọc nội dung trả
lời câu hỏi
- Yêu cầu HS tự làm bài.
Gọi HS Nhận xét, chữa bài cho bạn
+ Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
Bài 2 - Yêu cầu HS t làm bài.
- Gọi HS phát biểu. Nhận xét , chữa bài
cho bạn
+ Nhận xét , kết luận lời giải đúng
- Lắng nghe.
- HS làm bảng lớp, cả lớp gạch bằng chì
vào SGK .
- Nhận xét, chữa bài bạn làm trên bảng .
a/ Ruộng rẫy / chiến trường.
CN
- Cuốc cày / khí.
CN
- Nhà nông / chiến sĩ.
CN
b/ Anh Kim Đồng các bạn anh /
CN
+ Chủ ngữ trong câu chỉ tên của người,
tên địa danh tên của sự vật (cho ta
biết sự vật sẽ được thông báo về đặc
điểm tính chất v ngữ trong câu.)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3 :
+ Chủ ngữ trong các câu trên cho ta biết
điều ?
+ Chủ ngữ nào do 1 từ, chủ ngữ nào
do 1 ngữ?
c. Ghi nhớ:
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ.
d. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung
- Chia nhóm,
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhóm nào làm xong trước lên bảng. Các
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận v lời giải đúng dán t giấy
đã viết sẵn 4 câu văn đã làm sẵn. HS đối
chiếu kết quả .
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
- GV khuyến khích HS trong một chủ ngữ
thể đặt với nhiều vị ngữ khác nhau .
- Gọi HS đọc bài làm.
- Chủ ngữ câu 1 do danh từ tạo thành
như ruộng rẫy - cuốc cày - nhà nông.
+ Phát biểu theo ý hiểu.
- Hoạt động nhóm.
- Nhận xét, bổ sung.
- Trẻ em / là tương lai của đất nước.
CN
- giáo / người mẹ thứ hai của em
CN
- Bạn Lan / người Nội.
CN
+ Bạn Bích Vân
- học sinh giỏi của lớp ems.
- một người con ngoan.

Giáo án Luyện từ và câu

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 25 - Luyện từ và câu - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giúp các em hiểu được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Xác định được chủ ngữ câu kể Ai là gì? và tạo được câu kể với những từ ngữ đã cho. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu tuần 25: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
4 1.101
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm