Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 25: Mở rộng vốn từ - Dũng cảm

1 1.537
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án Tiếng việt lớp 4
Luyện từ câu
Mở rộng vốn từ: DŨNG CẢM.
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức: Mở rộng được một số từ ng thuộc chủ điểm dũng cảm qua việc tìm
từ cùng nghĩa, việc ghép từ (BT, BT2); hiểu nghĩa một vài từ theo chủ điểm (BT3); biết
sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4)..
2. năng: Biết vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập đúng, thành thạo
3. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập tốt, vận dụng vốn từ vào viết văn hay.
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài : - Gọi 3 HS lên bảng
đọc đoạn văn kể về một loại trái cây yêu
thích, chỉ rõ các câu: Ai gì? trong đoạn
văn viết .
- Nhận xét, kết luận cho điểm HS
2. i mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: Gọi HS đọc u cầu nội dung
- Chia nhóm
- 3 HS lên bảng đọc.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc thành tiếng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
. Nhóm nào làm xong trước lên bảng.
- Gọi các nhóm khác bổ sung.
- Nhận xét, kết luận các từ đúng.
Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.
-Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm tìm các t
ngữ chỉ về sự dũng cảm của con người
.
+ HS lên làm trên bảng.
- Gọi 1 HS cuối cùng trong nhóm đọc kết
quả m bài .
- Yêu cầu HS cả lớp nhận xét các từ bạn
tìm được đã đúng với ch điểm chưa .
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV mở bảng phụ đã chuẩn bị
- Gọi 1 HS lên bảng ghép c vế để thành
- Hoạt động trong nhóm.
- Đọc các từ mà các bạn chưa tìm được.
a/ Các từ cùng nghĩa với t dũng cảm nói
về đức tính của con người
+ dũng cảm: gan dạ, anh hùng, anh dũng,
can đảm, can trường, gan góc, gan lì, bạo
gan, quả cảm,
- B sung các từ nhóm bạn chưa có.
- 1 HS đọc thành tiếng.
- HS thảo luận trao đổi theo nhóm
- HS lên bảng
+ HS đọc kết quả:
a/ Các từ chỉ về lòng Dũng cảm con người
+ Tinh thần dũng cảm, hành động dũng
cảm, dũng cảm xông lên, người chiến
dũng cảm, nữ du kích dũng cảm, dũng
cảm nhận khuyết điểm, dũng cảm cúa
bạn, dũng cảm chống lại cường quyền,
dũng cảm trước kẻ thù, ng cảm nói n
sự thật
- Nhận xét bổ sung
- 1 HS đọc thành tiếng.
- Quan sát bài trên bảng suy nghĩ
ghép các vế thành câu hoàn chỉnh .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
câu nghĩa .
-Yêu cầu HS dưới lớp tự m bài.
- HS phát biểu GV chốt lại .
- Cho điểm những HS ghép vế câu nhanh
hay.
Bài 4: GV mở bảng ph đã viết sẵn đoạn
văn còn những chỗ trống.
+ Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài.
- Gọi 1 HS lên bảng điền.
- Yêu cầu HS dưới lớp tự làm bài.
- HS phát biểu GV chốt lại.
- Cho điểm những HS điền từ tạo thành
câu nhanh và đúng.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà xem lại bài, chuẩn bị i
sau: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
- HS tự làm i tập vào vở
+ Tiếp nối đọc lại các câu văn vừa hoàn
chỉnh
+ Gan góc: (chống chọi, kiên cường
không lùi bước)
+ Gan lì: (gan đến mức trơ ra, không
còn biết sợ gì)
+ Gan dạ: (không sợ nguy hiểm)
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm yêu
cầu.
+ Tự suy nghĩ điền từ vào chỗ trống để
tạo thành u văn thích hợp
+ Tiếp nối đọc các u vừa điền
+ HS lắng nghe
Tham khảo chi tiết các bài giáo án lớp 4 tại đây:
https://vndoc.com/giao-an-tieng-viet-4

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 25: Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ - Dũng cảm giúp học sinh nắm được kiến thức của bài mở rộng hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm" Dũng cảm". Đồng thời, biết sử dụng những từ ngữ đã học để tạo thành cụm từ có nghĩa, hoàn chỉnh câu văn hoặc đoạn văn. Mời các thầy cô tham khảo soạn bài.

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu lớp 4 tuần 25 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 1.537
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm