Giáo án Tiếng việt 4 tuần 31: Thêm trạng ngữ cho câu

1 140

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4

Giáo án Tiếng việt lớp 4 tuần 31: Thêm trạng ngữ cho câu giúp các em học sinh hiểu thế nào là trạng ngữ và nhận diện được trạng ngữ trong câu. Bước đầu viết được đoạn văn ngắn trong đó có ít nhất 1 câu có sử dụng trạng ngữ. Học sinh khá, giỏi viết được đoạn văn có ít nhất 2 câu dùng trạng ngữ. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Luyện từ và câu (Tiết 61)

THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

I. Mục đích, yêu cầu: Giúp HS:

1. Kiến thức: Hiểu được thế nào là trạng ngữ (ND ghi nhớ)

2. Kĩ năng: Biết nhận diện được trạng ngữ trong câu (BT1, mục III), bước đầu viết đoạn văn ngắn trong đó có ít nhất 1 câu có sử dụng trạng ngữ (BT2)

3. Thái độ: Giáo dục HS dùng từ đặt câu tốt.

II. Đồ dùng dạy – học: Bảng phụ

II. Hoạt động dạy – học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

- HS nêu nội dung cầ ghi nhớ bài LTVC tiết trước.

2. Dạy bài mới.

a) Giới thiệu bài.

b) Phần nhận xét.

- HS đọc yêu cầu bài tập 1,2,3.

 

+ Hai câu có gì khác nhau?

 

+ Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng

 

 

 

+ Tác dụng của phần in nghiêng

 

 

3. Phần Ghi nhớ

4. Phần luyện tập

Bài 1: - HS đọc yêu cầu

- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.

+ Ngày xưa, rùa có một cái mai láng bóng.

+ Trong vườn, muôn loại hoa đua nở.

+ Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã ............ba lượt.

Bài 2: - Nêu yêu cầu

- Nhận xét chốt lại yêu cầu của bài và chữa những bài HS làm chưa hoàn chỉnh.

c. Củng cố – Dặn dò:

- HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ

- Nhận xét giờ học

- Chuẩn bị tiết sau: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.

 

- HS nêu

 

 

 

 

- HS suy nghĩ lần lượt thực hiện từng yêu cầu, phát biểu ý kiến.

Câu b có thêm hai bộ phận (được in nghiêng)

- Vì sao I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

- Nhờ đâu I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?

- Nêu nguyên nhân (nhờ tinh thần ham học học hỏi) và thời gian (sau này) xảy ra sự việc nói ở CN và VN (I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng).

- HS đọc

 

- HS đọc yêu cầu

- Làm vào vở

 

 

 

- HS lên bảng làm

- HS khác nhận xét

 

 

 

 

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV

Giáo án Tiếng Việt 4 phần Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy SGK Tiếng Việt 4 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 140
Giáo án điện tử Tiếng việt 4 Xem thêm