Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 1

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 1: Làm quen với chương trình bảng tính excel (Tiếp theo) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận biết được màn hình làm việc của bảng tính.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.
  • Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
  • Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.

3. Thái độ: Học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hành, có ý thức và yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Câu 1: Chương trình bảng tính là gì?

Câu 2: Nêu những đặc trưng của chương trình bảng tính?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (10’) Tìm hiểu bài tập 2.

+ GV: Yêu cầu HS khởi động chương trình bảng tính Excel.

+ GV: Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô tính. Nhấn phím Enter để kết thúc công việc và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo.

+ GV: Chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete. Chọn một ô tính khác có dữ liệu và gõ nội dung mới. Cho nhận xét về các kết quả.

+ GV: Quan sát các em thực hiện.

+ GV: Giúp đỡ các em trong quá trình thực hiện bị vướng mắc.

+ GV: Hướng dẫn các HS yếu thực hiện các thao tác để các em thực hành được thuận lợi.

+ GV: Gọi một số HS lên bảng thực hiện lại các thao tác cho các bạn khác quan sát.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai các thao cho các em.

+ GV: Hướng dẫn và cho HS thực hành theo cá nhân.

+ GV: Kiểm tra một số em thực hiện thao tác cho các bạn khác quan sát và nhận xét.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát và cho nhận xét.

+ HS: Độc lập khởi động Excel theo từng các nhân.

+ HS: Nhập dữ liệu vào một ô bất kỳ và thực hiện các thao tác theo yêu cầu của giáo viên.

+ HS: Thực hiện yêu cầu của giáo viên và đưa ra nhận xét.

- Khi chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete thì dữ liệu trong ô tính đó sẽ bị xóa.

- Khi chọn một ô tính có dữ liệu và gõ nội dung mới thì nội dung cũ của ô đó sẽ bị mất đi và xuất hiện nội dung mới nhập vào.

+ HS: Một số em thực hiện, các bạn khác nhận xét thao tác của bạn.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Nhận xét các thao tác thực hiện của bạn.

2. Bài tập 2.

- Nhập dữ liệu.

- Xóa dữ liệu.

- Thoát khỏi Excel.

Hoạt động 2: (25’) Tìm hiểu bài tập 3.

+ GV: Yêu cầu HS nhập dữ liệu ở bảng bên dưới đây vào trang tính.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác trên.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác quan sát theo dõi và nhận xét bài làm của bạn thực hiện.

+ GV: Cho HS tự thực hiện theo cá nhân.

+ GV: Quan sát hướng dẫn và sửa sai các thao tác cho các em.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện xong lưu bài lại.

+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà các em thường gặp.

+ GV: Yêu cầu một số HS khác lên thao tác lại các nội dung đã sửa.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ GV: Thực hiện củng cố lại các thao tác mà các em đã thực hiện.

+ GV: Chỉ dẫn cho các em các thao tác khó mà các em thực hiện còn chưa thành thạo.

+ GV: Cho HS rèn luyện lại các thao tác còn yếu.

+ GV: Giới thiệu một số nội dung nâng cao cho HS học tốt.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Thực hiện yêu cầu của giáo viên đưa ra.

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Một số HS lên bảng thực hiện các thao tác đã được hướng dẫn trên.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Thao tác dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Lưu bài lại với tên cũ.

+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt của các bạn.

+ HS: Luyện tập lại các thao tác các em đã thực hiện trong tiết.

+ HS: Luyện tập các thao tác các em chưa thực hiện thành thạo.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Tìm hiểu thêm một số chức năng trong chương trình bảng tính.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe.

3. Bài tập 3.

- Nhập dữ liệu ở bảng vào trang tính.

4. Củng cố: (4’)

  • Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung của bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm