Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 3: Bảng điểm của em (Tiếp theo)

1 425

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 3

Giáo án Tin học 7: Bài thực hành 3: Bảng điểm của em (Tiếp theo) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tuần: 8

Tiết: 16

BÀI THỰC HÀNH 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM (tt)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác trên bảng tính.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập, làm việc khoa học hợp lí.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Thực hiện trong nội dung bài thực hành.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (40’) Thực hành lập và sử dụng công thức.

+ GV: Ôn lại các bước nhập công thức để tính toán và cách sử dụng ô địa chỉ.

+ GV: Đưa ra nội dung yêu cầu với bài tập 3.

+ GV: Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức tính để tính xem trong vòng 1 năm, hằng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm?

+ GV: Phân tích diễn giải cho HS về yêu cầu của đề bài để các em nắm bắt.

+ GV: Theo em việc tính lãi xuất được thực hiện như thế nào? 

 

 

+ GV: Cho một số HS trình bày cách thực hiện.

+ GV: Nhận xét hướng dẫn HS sửa các sai sót.

+ GV: Rút ra cách thực tính toán với yêu cầu của bài tập.

+ GV: Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu với lãi suất thì không cần phải nhập lại công thức.

+ GV: Hướng dẫn các em cách thực hiện tính lãi suất bằng cách lập công thức tính.

 

+ GV: Minh họa trên bảng tính để các em nhận biết cách thực hiện.

+ GV: Hướng dẫn cho HS các thao tác thực hiện.

+ GV: Cho một HS lên bảng thực hiện các thao tác.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát các bước thực hiện của bạn, nhận xét và sửa sai nếu có.

+ GV: Cho HS thực hiện thao tác theo từng cá nhân.

+ GV: Quan sát hướng dẫn cho các em trong quá trình thực hiện.

+ GV: Giúp đỡ các HS yếu trong thao tác thực hiện.

+ GV: Chú ý cho HS các nội dung các em thường sai sót.

+ GV: Yêu cầu một em HS lên bảng thực hiện nhập công thức vào trang tính.

+ GV: Cho các bạn khác nhận xét so sánh kết quả với mình.

+ GV: Nhận xét sửa các lỗi của HS trong quá trình thực hiện.

+ GV: Lấy một bài thực hiện tốt trình chiếu cho các em học tập.

+ GV: Yêu cầu HS lưu bảng tính với tên so tiet kiem.

+ HS: Ôn lại các nội dung theo yêu cầu của GV.

+ HS: Chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: Đọc yêu cầu của đề bài đưa ra suy nghĩ và trình bày cách tính.

 

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe hiểu yêu cầu của đề bài.

+ HS: Việc tính lãi suất được thực hiện như sau:

- Số tiền tháng thứ nhất = Số tiền gửi + Số tiền gửi x lãi suất.

- Số tiền từ tháng thứ 2 trở đi = Số tiền của tháng trước + Số tiền tháng trước x lãi suất;

+ HS: Trình bày nội dung theo cách hiểu của các em.

+ HS: Chú ý lắng nghe hiểu nội dung bài.

+ HS: Nắm bắt cách thức thực hiện của bài tập.

+ HS: Như vậy, tại ô E3 nhập công thức: = B2+B2*B3

Tại ô E4 nhập công thức: = E3+E3*B3

Tại ô E5 nhập công thức: = E4+E4*B3

Và cứ như vậy, đến ô E14 công thức là =E13+E13*B3.

+ HS: Quan sát bài mẫu của GV và nắm bắt.

+ HS: Chú ý quan sát các bước thực hiện của GV.

+ HS: Một em lên làm mẫu thao tác cho các bạn quan sát.

+ HS: Chú ý quan sát các bước bạn thực hiện, sửa sai các thao tác cho bạn nếu có.

+ HS: Thực hiện theo các bước GV hướng dẫn và bạn đã thực hiện

+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn và quan sát của GV.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Lưu ý các hướng dẫn của GV để thực hiện tốt.

+ HS: Một số em lên bảng thực hiện thao tác, theo yêu cầu.

 

+ HS: Nhận xét bài làm của bạn, kết quả thực hiện.

+ HS: Chú ý lắng nghe sửa các lỗi mà các em thường gặp.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt của bạn mình.

+ Lưu bảng tính với tên So tiet kiem.

3. Bài tập 3.

Thực hiện bài tập SGK.

- Số tiền tháng thứ nhất = Số tiền gửi + Số tiền gửi x lãi suất.

- Số tiền từ tháng thứ 2 trở đi = Số tiền của tháng trước + Số tiền tháng trước x lãi suất;

Như vậy, tại ô E3 nhập công thức: = B2+B2*B3

Tại ô E4 nhập công thức: = E3+E3*B3

Tại ô E5 nhập công thức: = E4+E4*B3

Và cứ như vậy, đến ô E14 công thức là =E13+E13*B3

 

 

4. Củng cố: (3’)

  • Giáo viên củng cố thao tác sử dụng ô địa chỉ.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

......................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 425
Giáo án tin học 7 Xem thêm