Giáo án Tin học 7: Học toán với Toolkit Math (Tiết 3)

Giáo án Tin học 7

Giáo án Tin học 7: Học toán với Toolkit Math (Tiết 3) được biên soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là tài liệu giáo án điện tử lớp 7 hay giúp quý thầy cô soạn giáo án điện tử môn Tin học 7 nhanh chóng và hiệu quả. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Tuần 27

Tiết: 53

HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng chính của phần mềm.

2. Kĩ năng:

  • Thực hiện được một số lệnh chính từ hộp thoại và từ dòng lệnh.
  • Sử dụng được một số tính năng của phần mềm trong học tập.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

7A1:……………………………………………………………………………

7A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Cho biết ý nghĩa của hàm Simplify. Thực hiện tính 1/3 + 5/6?

Câu 2: Cho biết ý nghĩa của hàm Polt. Thực hiện vẽ đồ thị y = 2x?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (13’) Thực hành khởi động phần mềm.

+ GV: Ôn lại cho HS biểu tượng của phần mềm Toolkit Math.

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện khởi động phần mềm Toolkit Math.

+ GV: Hướng dẫn HS các lựa chọn khi khởi động phần mềm Toolkit Math so với các phần mềm khác.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện thao tác.

+ GV: Cho các bạn khác nhận xét các thao tác thực hiện.

+ GV: Ôn lại cho HS các bước thực hiện thao tác khởi động.

+ GV: Cho HS khởi động phần mềm theo cá nhân.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.

+ GV: Giúp đỡ các HS yếu thực hiện thao tác khởi động.

+ GV: Làm mẫu thao tác lại cho HS quan sát và ghi nhớ.

+ GV: Chốt ý nội dung.

+ HS: Chỉ ra biểu tượng của phần mềm trên màn hình.

+ HS: Trình bày các bước thực hiện khởi động phần mềm Toolkit Math đã được học.

+ HS: Lựa chọn Algebra Tool tức là công cụ Đại số để bắt đầu làm việc với phần mềm.

+ HS: Một em lên bảng thực hiện thao tác theo yêu cầu.

+ HS: Nhận xét các bước thực hiện của bạn mình.

+ HS: Ghi nhớ các bước thực hiện khởi động.

+ HS: Thực hành theo cá nhân khỏi động phần mềm.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Rèn luyện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Chú ý quan sát → ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Tập trung lắng nghe.

* Thực hành khởi động phần mềm.

Hoạt động 2: (25’) Thực hành tìm hiểu màn hình làm việc của phần mềm.

+ GV: Yêu cầu HS nêu lại các khu vực chính của phần mềm.

+ GV: Cho một HS lên bảng chỉ ra các khu vực.

+ GV: Yêu cầu các bạn khác nhận xét kết quả.

+ GV: Cho các em thực hành tìm hiểu về thanh bảng chọn.

+ GV: Yêu cầu HS nháy chuột trái trên các thanh bảng chọn.

+ GV: Quan sát các lệnh trong bảng chọn và nhận biết thông qua sự hướng dẫn của GV.

+ GV: Giới thiệu cho HS bảng chọn Algebra liên quan đến “đại số”.

+ GV: Giới thiệu cho HS bảng chọn Plots liên quan đến “đồ thị”.

+ GV: Yêu cầu HS nháy chọn các lệnh có trong bảng chọn và quan sát kết quả nhận được.

+ GV: Cho HS tìm hiểu về cửa sổ dòng lệnh.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện một số lệnh đơn giản.

+ GV: Yêu cầu HS thực hiện nhập thực hiện các thao tác.

+ GV: Từ kết quả thực hiện quan sát tìm hiểu về cửa sổ làm việc chính.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát nhận biết về kết quả thể hiện trên cửa sổ làm việc chính.

+ GV: Cho HS thực hiện lệnh về vẽ đồ thị quan sát kết quả ở cửa sổ vẽ đồ thị.

+ GV: Yêu cầu HS quan sát kết quả hiển thị trên cửa sổ vẽ đồ thị.

+ GV: Cho HS thực hành tự do tìm hiểu các nội dung trên.

+ GV: Quan sát giúp đỡ các em thực hành các nội dung.

+ HS: Trình bày lại các nội dung các em đã được học.

+ HS: Lên bảng chỉ ra các khu vực trên màn hình.

+ HS: Nhận xét kết quả của bạn mình bổ sung nếu cần.

+ HS: Tìm hiểu về thanh bảng chọn trong phần mềm.

+ HS: Thực hiện nháy chuột trên các bảng chọn.

+ HS: Quan sát các lệnh được thể hiện trên bảng chọn tìm hiểu ý nghĩa theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Nháy chuột tại bảng chọn Algebra và tìm hiểu các lệnh.

+ HS: Nháy chuột tại bảng chọn Plots và tìm hiểu các lệnh.

+ HS: Thực hiện các thao tác nháy chuột và quan nhận biết các kết quả đạt được.

+ HS: Quan sát về cửa sổ dòng lệnh và tìm hiểu chức năng.

+ HS: Chú ý các thao tác thực hiện của GV và ghi nhớ.

+ HS: Nhập một số lệnh đơn giản theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Quan sát cửa sổ làm việc chính về nội dung hiển thị.

+ HS: Các kết quả của lệnh nhập được thể hiện trên cửa sổ làm việc chính.

+ HS: Thực hiện nhập lệnh theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Quan sát và nhận biết kết quả đạt được.

+ HS: Tự thực hành các thao tác đã được tìm hiểu.

+ HS: Thực hành dưới sự hướng dẫn của GV.

* Thực hành tìm hiểu màn hình làm việc của phần mềm.

4. Củng cố:

  • Củng cố trong nội dung bài thực hành.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem lại bài chuẩn bị nội dung phần thực hành tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

...........................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 7 Xem thêm